52 procent van de vastbenoemde ambtenaren is helmaal niet bereid zijn of haar statuut in te leveren. 35 procent is daartoe wel bereid in ruil voor meer loon en 13 procent voor meer voordelen.

Voor een kwart van alle ambtenaren - vastbenoemd en contractueel - mag het statuut sneuvelen. Vooral de contractuelen zijn hiervoor te vinden. Een derde van de ambtenaren vindt wel dat een statuut als vastbenoemde een negatief effect heeft op de prestaties.

De meerderheid van de vastbenoemde ambtenaren is ervan overtuigd dat het statuut geschikt is binnen het kader van een flexibel personeelsbeleid. De helft van de contractuele ambtenaren is overtuigd vazn het tegendeel.

Volgens Marc van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor, lijdt het geen twijfel dat het statuut op de een of andere manier moet worden aangepast. Dat zou dan gebeuren op basis van doorgedreven beoordelingen die consequent toegepast worden.

Uit het onderzoek blijkt ook nog dat een werknemer in dienst van de overheid niet minder verdient dan iemand uit de privésector.

52 procent van de vastbenoemde ambtenaren is helmaal niet bereid zijn of haar statuut in te leveren. 35 procent is daartoe wel bereid in ruil voor meer loon en 13 procent voor meer voordelen. Voor een kwart van alle ambtenaren - vastbenoemd en contractueel - mag het statuut sneuvelen. Vooral de contractuelen zijn hiervoor te vinden. Een derde van de ambtenaren vindt wel dat een statuut als vastbenoemde een negatief effect heeft op de prestaties. De meerderheid van de vastbenoemde ambtenaren is ervan overtuigd dat het statuut geschikt is binnen het kader van een flexibel personeelsbeleid. De helft van de contractuele ambtenaren is overtuigd vazn het tegendeel.Volgens Marc van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor, lijdt het geen twijfel dat het statuut op de een of andere manier moet worden aangepast. Dat zou dan gebeuren op basis van doorgedreven beoordelingen die consequent toegepast worden. Uit het onderzoek blijkt ook nog dat een werknemer in dienst van de overheid niet minder verdient dan iemand uit de privésector.