Volgens de Raad van State is het beroep tegen de benoeming van Jack Hamande tot voorzitter van de telecomwaakhond BIPT geen zaak van 'uiterste' hoogdringendheid. Jack Hamande treedt op 1 september in functie. Op 16 augustus had voormalig BIPT-voorzitter Luc Hindryckx beroep aangetekend tegen de benoeming van Jack Hamande als BIPT-voorzitter. Die zaak kwam vorige week voor, zoals Data News signaleerde. De Raad van State publiceerde maandag zijn arrest.

Luc Hindryckx, een voormalig zelfstandig consultant, pleitte dat hij sinds de vernietiging van zijn benoeming in januari werkloos was en moeilijk werk kon vinden omdat geen enkele operator hem in de gegeven omstandigheden in dienst kon nemen. Volgens de Raad van State kon hij echter niet hard maken dat hij nog meer onherstelbare schade zou oplopen tijdens de 45 dagen die een uitspraak bij gewone hoogdringendheid "in principe" op zich laat wachten. De "uiterste" hoogdringendheid is dus verworpen.

Het is niet duidelijk of Luc Hindryckx nu een verzoek tot schorsing of vernietiging bij (gewone) hoogdringendheid gaat instellen of al heeft ingesteld. Zijn advocaat was met vakantie.

Hindryckx zelf was ruim drie jaar voorzitter van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Zijn aanstelling was in januari op proceduregronden door de Raad van State vernietigd.

Het is dus niet de eerste keer dat er om schorsing van BIPT-benoemingen wordt gevraagd. Voormalig raadslid Georges Denef van het BIPT spande in 2009 een kort geding in om de benoeming van Luc Hindryckx te laten schorsen. Het duurde 9 maanden voor er een uitspraak kwam, Het verzoek tot schorsing werd afgewezen. Pas op 17 januari 2013 - 1.451 dagen na het begin van de selectieprocedure - oordeelde de Raad van State ten gronde dat de rechten van Georges Denef bij de benoemingsprocedure waren geschonden en dat de procedure moest worden overgedaan. Meteen was de benoeming van Luc Hindryckx als BIPT-voorzitter vernietigd.

Vervolgens werd Jack Hamande, die bij Belgacom een lobbying-functie had, ten nadele van Hindryckx in de nieuwe procedure als voorzitter geselecteerd. Het koninklijk besluit met zijn benoeming verscheen op 30 juli in het staatsblad. Hamande vervolledigt de termijn van Luc Hindryckx tot 9 oktober 2015.

Volgens de Raad van State is het beroep tegen de benoeming van Jack Hamande tot voorzitter van de telecomwaakhond BIPT geen zaak van 'uiterste' hoogdringendheid. Jack Hamande treedt op 1 september in functie. Op 16 augustus had voormalig BIPT-voorzitter Luc Hindryckx beroep aangetekend tegen de benoeming van Jack Hamande als BIPT-voorzitter. Die zaak kwam vorige week voor, zoals Data News signaleerde. De Raad van State publiceerde maandag zijn arrest. Luc Hindryckx, een voormalig zelfstandig consultant, pleitte dat hij sinds de vernietiging van zijn benoeming in januari werkloos was en moeilijk werk kon vinden omdat geen enkele operator hem in de gegeven omstandigheden in dienst kon nemen. Volgens de Raad van State kon hij echter niet hard maken dat hij nog meer onherstelbare schade zou oplopen tijdens de 45 dagen die een uitspraak bij gewone hoogdringendheid "in principe" op zich laat wachten. De "uiterste" hoogdringendheid is dus verworpen. Het is niet duidelijk of Luc Hindryckx nu een verzoek tot schorsing of vernietiging bij (gewone) hoogdringendheid gaat instellen of al heeft ingesteld. Zijn advocaat was met vakantie. Hindryckx zelf was ruim drie jaar voorzitter van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Zijn aanstelling was in januari op proceduregronden door de Raad van State vernietigd. Het is dus niet de eerste keer dat er om schorsing van BIPT-benoemingen wordt gevraagd. Voormalig raadslid Georges Denef van het BIPT spande in 2009 een kort geding in om de benoeming van Luc Hindryckx te laten schorsen. Het duurde 9 maanden voor er een uitspraak kwam, Het verzoek tot schorsing werd afgewezen. Pas op 17 januari 2013 - 1.451 dagen na het begin van de selectieprocedure - oordeelde de Raad van State ten gronde dat de rechten van Georges Denef bij de benoemingsprocedure waren geschonden en dat de procedure moest worden overgedaan. Meteen was de benoeming van Luc Hindryckx als BIPT-voorzitter vernietigd. Vervolgens werd Jack Hamande, die bij Belgacom een lobbying-functie had, ten nadele van Hindryckx in de nieuwe procedure als voorzitter geselecteerd. Het koninklijk besluit met zijn benoeming verscheen op 30 juli in het staatsblad. Hamande vervolledigt de termijn van Luc Hindryckx tot 9 oktober 2015.