In juni registreerde de RVA al 11.923 aanvragen van ambtenaren voor een loopbaanonderbreking. Dat was toen al tweemaal zo veel als in juni van vorig jaar het geval was, en bijna viermaal zo veel als in januari van dit jaar.

Reden voor het grote aantal aanvragen is de wijziging in de reglementering vanaf 2 september dit jaar, die minder gunstig is.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor het systeem van loopbaanonderbreking voor zijn personeel. Dat betekent dat Vlaanderen die verloven voor de ambtenaren nu ook zelf moet betalen.

In maart besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de loopbaanonderbreking voor Vlaamse ambtenaren te vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet.

Het zorgkrediet komt in de plaats van de huidige loopbaanonderbreking 'algemeen stelsel' en de loopbaanonderbreking 'eindeloopbaan'. Die twee stelsels doven uit. Het derde stelsel, de loopbaanonderbreking in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), blijft bestaan

Het 'nieuwe' zorgkrediet voorziet vanaf 2 september enkel nog in compensatie bij loopbaanonderbrekingen voor ouderschap, zorg of opleiding.

Het grote verschil bestaat erin dat als een ambtenaar - bij een aanvraag na 2 september - loopbaanonderbreking zonder motivering wil opnemen, hij of zij daar niet langer een uitkering voor krijgt.

(Belga/BO)

In juni registreerde de RVA al 11.923 aanvragen van ambtenaren voor een loopbaanonderbreking. Dat was toen al tweemaal zo veel als in juni van vorig jaar het geval was, en bijna viermaal zo veel als in januari van dit jaar.Reden voor het grote aantal aanvragen is de wijziging in de reglementering vanaf 2 september dit jaar, die minder gunstig is.Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor het systeem van loopbaanonderbreking voor zijn personeel. Dat betekent dat Vlaanderen die verloven voor de ambtenaren nu ook zelf moet betalen. In maart besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de loopbaanonderbreking voor Vlaamse ambtenaren te vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet. Het zorgkrediet komt in de plaats van de huidige loopbaanonderbreking 'algemeen stelsel' en de loopbaanonderbreking 'eindeloopbaan'. Die twee stelsels doven uit. Het derde stelsel, de loopbaanonderbreking in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), blijft bestaanHet 'nieuwe' zorgkrediet voorziet vanaf 2 september enkel nog in compensatie bij loopbaanonderbrekingen voor ouderschap, zorg of opleiding. Het grote verschil bestaat erin dat als een ambtenaar - bij een aanvraag na 2 september - loopbaanonderbreking zonder motivering wil opnemen, hij of zij daar niet langer een uitkering voor krijgt. (Belga/BO)