De werkloosheidsgraad in de grootste economie van de eurozone is in 2011 met 0,6 procent gedaald tot 7,1 procent, wat overeenstemt met 2,976 miljoen werklozen. Dat zijn er gemiddeld 263.000 minder dan in 2010 volgens de gegevens van het ministerie van Arbeid.

In december nam het aantal werklozen toe - volgens de niet-seizoengezuiverde cijfers - met 67.000 tot 2,78 miljoen. Volgens de seizoengezuiverde cijfers, die door economen en analisten als waarheidsgetrouwer wordt beschouwd, zakte het aantal werklozen evenwel met 22.000. Analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg hielden rekening met 10.000 minder werklozen.

Hoewel de Duitse werkloosheidscijfers volgens critici als te rooskleurig worden voorgesteld - oudere werklozen zijn er niet in opgenomen - laat een poll van Ernst and Young dinsdag zien dat 90 procent van de bevraagde werknemers ervan overtuigd is zijn job te kunnen behouden.(Bloomberg/BO)

De werkloosheidsgraad in de grootste economie van de eurozone is in 2011 met 0,6 procent gedaald tot 7,1 procent, wat overeenstemt met 2,976 miljoen werklozen. Dat zijn er gemiddeld 263.000 minder dan in 2010 volgens de gegevens van het ministerie van Arbeid. In december nam het aantal werklozen toe - volgens de niet-seizoengezuiverde cijfers - met 67.000 tot 2,78 miljoen. Volgens de seizoengezuiverde cijfers, die door economen en analisten als waarheidsgetrouwer wordt beschouwd, zakte het aantal werklozen evenwel met 22.000. Analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg hielden rekening met 10.000 minder werklozen. Hoewel de Duitse werkloosheidscijfers volgens critici als te rooskleurig worden voorgesteld - oudere werklozen zijn er niet in opgenomen - laat een poll van Ernst and Young dinsdag zien dat 90 procent van de bevraagde werknemers ervan overtuigd is zijn job te kunnen behouden.(Bloomberg/BO)