Gedelegeerd bestuurder Dominque Leroy kijkt terug op haar eerste jaar als CEO van Belgacom. Belgacom zal meebieden op de groepsaankoop die is gelanceerd na de aankondiging van de prijsverhogingen bij Telenet. Maar Leroy houdt de handen vrij om sommige prijzen toch nog te verhogen.

De regering heeft de lonen van de Belgacom-directie afgetopt. Critici beweerden dat het moeilijk zou worden om toplui aan te werven. De praktijk?

Dominique Leroy: "Dit jaar benoemden we Phillip Vandervoort tot chief consumer market officer en Sandrine Dufour tot CFO. Allebei hebben ze een stuk loon ingeboet om hier te werken. Het is juist dat de loonnormen lager liggen dan de markt, maar ze zijn toch gekomen. Een van onze voordelen is dat we nog een belangrijk bedrijf zijn met beslissingsmacht in België in een sector in volle evolutie. Daarin kun je zelf nog iets betekenen. Maar een aantal kandidaten hebben afgehaakt omdat ze het loon te laag vonden."

Telenet maakt zijn instapbundel 1,99 euro en zijn triple-playpacks 2,99 euro duurder. Gaat u volgen?

Leroy: "We zullen eerst een antwoord geven aan de aankoopgroepering, zowel met Scarlet als met Proximus. Er wordt geschreven dat de triopacks te duur zijn in België. Dat is niet zo. Het gaat erom je klanten de keuze te geven. Sommigen willen weinig betalen en een eenvoudige dienst hebben. Daar is Scarlet voor: 39 euro per maand voor tv, internet en telefonie. Daarnaast zijn er pakketten met veel meer toegevoegde waarde , waardoor je meer betaalt. Daarom gaan we op die groepsaankoop zowel met Scarlet als met Proximus een aanbieding doen."

Lager dan 39 euro?

Leroy: "Nee. We zullen een stuk laten vallen in de installatiekosten of dat soort zaken, maar niet van de prijs. Wij zullen ook een aanbieding doen met Proximus. Daar waarborgen we dat er geen prijsverhoging is in 2015."

U sluit dus een prijsverhoging niet uit, afgezien van de groepsaankoop?

Leroy: "We sluiten prijsverhogingen niet uit. Wat we meestal doen is nieuwe diensten aanbieden in de packs en de prijs verhogen met de nieuwe diensten. Pure prijsverhogingen doen we niet, wel prijsverhogingen die gekoppeld zijn aan extra diensten of producten of toepassingen."

Minister van Telecom Alexander Decroo (Open Vld) wil overstappen verder vergemakkelijken. Uw repliek?

Leroy: "Er wordt minder gemakkelijk van operator veranderd in triple-playpacks dan in mobiel. Wat de minister nu wil doen, is de operatoren verplichten om bij de overschakeling dezelfde datum overeen te komen voor de af- en aankoppeling. Dat is een goede zaak. De concurrentie bevorderen is altijd goed voor de klant, maar ook voor ons, want het houdt ons scherp.

"Er is al heel wat gedaan sinds de telecomwet van oktober 2012. Er zijn geen contracten meer, of hooguit van zes maanden. Er zijn geen administratieve kosten meer om over te schakelen. De operatoren nemen een groot deel van de administratieve last over. Daartegenover staat dat Telenet een andere modem en decoder heeft dan wij. Die zullen nooit hetzelfde zijn, of minstens niet binnenkort."

Bij scherpere concurrentie heeft u nochtans het meeste te verliezen.

Leroy: "Helemaal niet. Telenet heeft veruit het meeste te verliezen. Zij zijn veruit de dominante operator. Zelfs op Belgisch niveau heeft Telenet méér tv- en internetklanten dan Proximus, terwijl zij enkel in Vlaanderen werken. Je moet daarin een beetje realistisch zijn."

Belgacom als merk is vervangen. Blijft Belgacom de naam van het bedrijf?

Leroy: "Op termijn willen we alles naar Proximus brengen. Wanneer kan ik vandaag nog niet zeggen. Het is een logische stap om ook naar een Proximus nv op de beurs te gaan."

Wallonië heft een belasting op gsm-masten. U bent daarvoor naar de rechter gestapt.

Leroy: "Die pylonentaks verdubbelt de werkingskosten van onze mobiele infrastructuur. Ondertussen zijn onze prijzen fel gedaald en moeten we investeren in 4G. (Met enige emotie) Zij zijn die mobiele infrastructuur echt aan het killen. Wij moeten ons digitale aanbod vergroten en overal bereikbaar zijn. Tegelijk belasten ze de pylonen met bedragen dat je echt twijfelt of je wilt uitbreiden, en zelfs of je je antenne niet moet afbreken."

Wat vindt u van de maatregelen van de regering-Michel?

Leroy: "Veel van die maatregelen zijn controversieel, maar België heeft echt behoefte aan structurele maatregelen om uit de crisis te geraken. We leven in een land waar 55 procent van het bruto binnenlands product in de openbare sector zit. Geen enkel land kan overleven als 45 procent van de middelen door de privésector worden opgebracht om de 55 procent van de openbare sector te betalen, die dan de rijkdom herverdeelt.

"Een aantal huidige evenwichten zijn niet houdbaar op termijn. We leven langer, dus is het logisch dat we langer moeten werken. Er moeten uitzonderingen zijn voor zware beroepen, maar als algemene regel, voor mezelf inbegrepen, is langer werken logisch.

"Zijn de gekozen hervormingen de meest rechtvaardige? Waren er structurele hervormingen mogelijk met andere maatregelen? Zeker. Maar het belangrijkste is dat de structurele hervormingen beslist worden en doorgezet, en dat we een positieve dynamiek van investeringen en groei terugvinden in het land. Alleen zo kunnen we onze sociale zekerheid blijven betalen en werk blijven geven."

Uw internationale partner Vodafone heeft interesse in Liberty Global. Dat is de holding boven Telenet. Daar ligt u niet wakker van?

Leroy: "Het is een logische deal. Vodafone zit vooral in mobiel, Liberty Global in vast. We zien een evolutie naar viervoudige bundels, mobiel inbegrepen. Belgacom was een van de eerste om daarin te geloven. Vodafone was indertijd aandeelhouder van Proximus. Zij zijn weggegaan omdat wij dat soort convergentie wilden en zij dat niet zagen zitten. Nu kopen ze zelf kabelbedrijven, onder meer in Duitsland.

"Ik denk niet dat zo'n overname er snel komt. De prijs zal zeer hoog zijn. Kabel is zeer duur en John Malone staat bekend om zijn hebzucht. De schuldgraad van Liberty Global is zeer hoog. Je moet nog altijd het geld vinden voor zulke deals.

"Je moet nooit bang zijn van wat er gebeurt op de markt. Je moet bouwen op je eigen sterktes, je eigen weg zo goed mogelijk bewandelen, je klanten tevredenstellen met de laatste technologie, de beste service en de beste producten. Als we dat doen, hebben we een toekomst in eender welke constellatie."

Gedelegeerd bestuurder Dominque Leroy kijkt terug op haar eerste jaar als CEO van Belgacom. Belgacom zal meebieden op de groepsaankoop die is gelanceerd na de aankondiging van de prijsverhogingen bij Telenet. Maar Leroy houdt de handen vrij om sommige prijzen toch nog te verhogen. Dominique Leroy: "Dit jaar benoemden we Phillip Vandervoort tot chief consumer market officer en Sandrine Dufour tot CFO. Allebei hebben ze een stuk loon ingeboet om hier te werken. Het is juist dat de loonnormen lager liggen dan de markt, maar ze zijn toch gekomen. Een van onze voordelen is dat we nog een belangrijk bedrijf zijn met beslissingsmacht in België in een sector in volle evolutie. Daarin kun je zelf nog iets betekenen. Maar een aantal kandidaten hebben afgehaakt omdat ze het loon te laag vonden." Leroy: "We zullen eerst een antwoord geven aan de aankoopgroepering, zowel met Scarlet als met Proximus. Er wordt geschreven dat de triopacks te duur zijn in België. Dat is niet zo. Het gaat erom je klanten de keuze te geven. Sommigen willen weinig betalen en een eenvoudige dienst hebben. Daar is Scarlet voor: 39 euro per maand voor tv, internet en telefonie. Daarnaast zijn er pakketten met veel meer toegevoegde waarde , waardoor je meer betaalt. Daarom gaan we op die groepsaankoop zowel met Scarlet als met Proximus een aanbieding doen."Leroy: "Nee. We zullen een stuk laten vallen in de installatiekosten of dat soort zaken, maar niet van de prijs. Wij zullen ook een aanbieding doen met Proximus. Daar waarborgen we dat er geen prijsverhoging is in 2015."Leroy: "We sluiten prijsverhogingen niet uit. Wat we meestal doen is nieuwe diensten aanbieden in de packs en de prijs verhogen met de nieuwe diensten. Pure prijsverhogingen doen we niet, wel prijsverhogingen die gekoppeld zijn aan extra diensten of producten of toepassingen."Leroy: "Er wordt minder gemakkelijk van operator veranderd in triple-playpacks dan in mobiel. Wat de minister nu wil doen, is de operatoren verplichten om bij de overschakeling dezelfde datum overeen te komen voor de af- en aankoppeling. Dat is een goede zaak. De concurrentie bevorderen is altijd goed voor de klant, maar ook voor ons, want het houdt ons scherp."Er is al heel wat gedaan sinds de telecomwet van oktober 2012. Er zijn geen contracten meer, of hooguit van zes maanden. Er zijn geen administratieve kosten meer om over te schakelen. De operatoren nemen een groot deel van de administratieve last over. Daartegenover staat dat Telenet een andere modem en decoder heeft dan wij. Die zullen nooit hetzelfde zijn, of minstens niet binnenkort."Leroy: "Helemaal niet. Telenet heeft veruit het meeste te verliezen. Zij zijn veruit de dominante operator. Zelfs op Belgisch niveau heeft Telenet méér tv- en internetklanten dan Proximus, terwijl zij enkel in Vlaanderen werken. Je moet daarin een beetje realistisch zijn."Leroy: "Op termijn willen we alles naar Proximus brengen. Wanneer kan ik vandaag nog niet zeggen. Het is een logische stap om ook naar een Proximus nv op de beurs te gaan."Leroy: "Die pylonentaks verdubbelt de werkingskosten van onze mobiele infrastructuur. Ondertussen zijn onze prijzen fel gedaald en moeten we investeren in 4G. (Met enige emotie) Zij zijn die mobiele infrastructuur echt aan het killen. Wij moeten ons digitale aanbod vergroten en overal bereikbaar zijn. Tegelijk belasten ze de pylonen met bedragen dat je echt twijfelt of je wilt uitbreiden, en zelfs of je je antenne niet moet afbreken."Leroy: "Veel van die maatregelen zijn controversieel, maar België heeft echt behoefte aan structurele maatregelen om uit de crisis te geraken. We leven in een land waar 55 procent van het bruto binnenlands product in de openbare sector zit. Geen enkel land kan overleven als 45 procent van de middelen door de privésector worden opgebracht om de 55 procent van de openbare sector te betalen, die dan de rijkdom herverdeelt. "Een aantal huidige evenwichten zijn niet houdbaar op termijn. We leven langer, dus is het logisch dat we langer moeten werken. Er moeten uitzonderingen zijn voor zware beroepen, maar als algemene regel, voor mezelf inbegrepen, is langer werken logisch. "Zijn de gekozen hervormingen de meest rechtvaardige? Waren er structurele hervormingen mogelijk met andere maatregelen? Zeker. Maar het belangrijkste is dat de structurele hervormingen beslist worden en doorgezet, en dat we een positieve dynamiek van investeringen en groei terugvinden in het land. Alleen zo kunnen we onze sociale zekerheid blijven betalen en werk blijven geven."Leroy: "Het is een logische deal. Vodafone zit vooral in mobiel, Liberty Global in vast. We zien een evolutie naar viervoudige bundels, mobiel inbegrepen. Belgacom was een van de eerste om daarin te geloven. Vodafone was indertijd aandeelhouder van Proximus. Zij zijn weggegaan omdat wij dat soort convergentie wilden en zij dat niet zagen zitten. Nu kopen ze zelf kabelbedrijven, onder meer in Duitsland. "Ik denk niet dat zo'n overname er snel komt. De prijs zal zeer hoog zijn. Kabel is zeer duur en John Malone staat bekend om zijn hebzucht. De schuldgraad van Liberty Global is zeer hoog. Je moet nog altijd het geld vinden voor zulke deals. "Je moet nooit bang zijn van wat er gebeurt op de markt. Je moet bouwen op je eigen sterktes, je eigen weg zo goed mogelijk bewandelen, je klanten tevredenstellen met de laatste technologie, de beste service en de beste producten. Als we dat doen, hebben we een toekomst in eender welke constellatie."