De wereldwijde jeugdwerkloosheid is tussen 2007 en 2010 aanzienlijk toegenomen, maar blijkt nu gestabiliseerd op iets meer dan 13 procent, toont een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Infographic: The State Of Global Youth Unemployment | Statista
You will find more statistics at Statista

Ondanks die stabilisering noteert het percentage van de huidige jeugdwerkloosheid opmerkelijk hoger dan het pre-crisispeil van 11,7 procent. Volgens de ILO kunnen de werkloosheidscjfers gedeeltelijk worden verklaard door het toenemend aantal jongeren dat zich inschrijft voor onderwijs, wat resulteert in een krimpende beroepsbevolking.

Intussen blijft de bezorgdheid over de ongelijkheid in de wereld, want: 31 procent van de mensen in landen met lage inkomens heeft geen diploma in vergelijking met 6 procent in de landen waar de lagere middeninkomens heersen, en 2 procent waar de hogere middeninkomens de plak zwaaien.

De wereldwijde jeugdwerkloosheid is tussen 2007 en 2010 aanzienlijk toegenomen, maar blijkt nu gestabiliseerd op iets meer dan 13 procent, toont een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Ondanks die stabilisering noteert het percentage van de huidige jeugdwerkloosheid opmerkelijk hoger dan het pre-crisispeil van 11,7 procent. Volgens de ILO kunnen de werkloosheidscjfers gedeeltelijk worden verklaard door het toenemend aantal jongeren dat zich inschrijft voor onderwijs, wat resulteert in een krimpende beroepsbevolking. Intussen blijft de bezorgdheid over de ongelijkheid in de wereld, want: 31 procent van de mensen in landen met lage inkomens heeft geen diploma in vergelijking met 6 procent in de landen waar de lagere middeninkomens heersen, en 2 procent waar de hogere middeninkomens de plak zwaaien.