In zijn interview met Trends stipt hij aan dat loonkosten niet de enige concurrentiefactor zijn, zeker niet als er naar het verre buitenland wordt uitgevoerd. Dan gaat het voor hem meer over het product, het proces, het design.

De voormalige socialistische toppoliticus geeft aan dat onze banken er beter voorstaan, maar dat de Griekse gebeurtenissen hem zorgen baren. De financiële crisis leerde hem dat het zelfregulerende karakter van de markt heeft bewezen beperkt te zijn. "Dat maakt zinvolle regulering mogelijk." Voor De Batselier moeten publieke en private sector elk hun rol spelen. Hij focust op de kmo's waarvan hij naar eigen zeggen een grote pleitbezorger is. De directeur van de NBB is voorstander van kennisoverdracht van grote naar kleinere bedrijven. "De inventiviteit van de kmo's kan dan volop spelen en nieuwe niches worden aangeboord in een ecologisch gemoderniseerde wereld."

Lange termijn
"De volgende verkiezingen en de komende kwartaalresultaten, het zijn de horizonten van politici en ondernemers. Dat moet anders. De lange termijn verdient meer aandacht," beklemtoont De Batselier. De sanering van de openbare financiën kan voor hem enkel door een cocktail op basis van economische groei, maatregelen in de sociale zekerheid en een staatshervorming. Langer werken en een belasting op vermogenswinsten of op toegevoegde waarde moeten de financiering van de sociale zekerheid veilig stellen. De Batselier waarschuwt dat middelgrote en grote inkomens er hun gading in dienen blijven te vinden, want anders blijven ze niet solidair en kiezen ze voor private oplossingen.

De federale staat zal de vergrijzingskosten, waarvoor ze voor 90 procent opdraait, niet kunnen betalen, aldus de directeur van de NBB, daarom moeten de deelstaten meer lasten op zich nemen. Hij geeft als voorbeelden dat ze zelf verantwoordelijk worden voor de pensioenen van hun ambtenaren en dat ze bijkomende bevoegdheden krijgen zonder al het bijhorende geld.

B.V./DAK

Het volledige interview kan u deze week lezen in Trends.

In zijn interview met Trends stipt hij aan dat loonkosten niet de enige concurrentiefactor zijn, zeker niet als er naar het verre buitenland wordt uitgevoerd. Dan gaat het voor hem meer over het product, het proces, het design. De voormalige socialistische toppoliticus geeft aan dat onze banken er beter voorstaan, maar dat de Griekse gebeurtenissen hem zorgen baren. De financiële crisis leerde hem dat het zelfregulerende karakter van de markt heeft bewezen beperkt te zijn. "Dat maakt zinvolle regulering mogelijk." Voor De Batselier moeten publieke en private sector elk hun rol spelen. Hij focust op de kmo's waarvan hij naar eigen zeggen een grote pleitbezorger is. De directeur van de NBB is voorstander van kennisoverdracht van grote naar kleinere bedrijven. "De inventiviteit van de kmo's kan dan volop spelen en nieuwe niches worden aangeboord in een ecologisch gemoderniseerde wereld." Lange termijn "De volgende verkiezingen en de komende kwartaalresultaten, het zijn de horizonten van politici en ondernemers. Dat moet anders. De lange termijn verdient meer aandacht," beklemtoont De Batselier. De sanering van de openbare financiën kan voor hem enkel door een cocktail op basis van economische groei, maatregelen in de sociale zekerheid en een staatshervorming. Langer werken en een belasting op vermogenswinsten of op toegevoegde waarde moeten de financiering van de sociale zekerheid veilig stellen. De Batselier waarschuwt dat middelgrote en grote inkomens er hun gading in dienen blijven te vinden, want anders blijven ze niet solidair en kiezen ze voor private oplossingen. De federale staat zal de vergrijzingskosten, waarvoor ze voor 90 procent opdraait, niet kunnen betalen, aldus de directeur van de NBB, daarom moeten de deelstaten meer lasten op zich nemen. Hij geeft als voorbeelden dat ze zelf verantwoordelijk worden voor de pensioenen van hun ambtenaren en dat ze bijkomende bevoegdheden krijgen zonder al het bijhorende geld. B.V./DAK Het volledige interview kan u deze week lezen in Trends.