Uiteindelijk blijft een honderdtal klanten over dat zich niet akkoord verklaart met het voorstel tot dading

De 4.200 klanten die wel met het voorstel instemmen, investeerden in totaal ongeveer 128 miljoen euro in de gestructureerde obligaties van Lehman Brothers. Zij kregen tot donderdag 18 februari de mogelijkheid op het voorstel tot dading in te gaan. Voorwaarde blijft wel dat ze geen juridische acties ondernemen tegen de bank.

Wie instemt met het voorstel krijgt ofwel meteen 65 procent van het
geïnvesteerde bedrag terug, of krijgt de mogelijkheid het geld gedurende drie jaar te beleggen op een termijnrekening en op die manier 75 procent te recupereren. Volgens Citibank kiest 70 procent voor de termijnrekening.

De honderd klanten die niet op het voorstel tot dading hebben gereageerd, rest niets anders dan het resultaat van het strafproces in Brussel af te wachten. Dat proces zou halfweg april voortgezet worden.

Onder meer belangenorganisatie Deminor en consumentenorganisatie Test-Aankoop stemmen in met de minnelijke schikking. Belangenvereniging Dolor doet dat niet.

Uiteindelijk blijft een honderdtal klanten over dat zich niet akkoord verklaart met het voorstel tot dadingDe 4.200 klanten die wel met het voorstel instemmen, investeerden in totaal ongeveer 128 miljoen euro in de gestructureerde obligaties van Lehman Brothers. Zij kregen tot donderdag 18 februari de mogelijkheid op het voorstel tot dading in te gaan. Voorwaarde blijft wel dat ze geen juridische acties ondernemen tegen de bank.Wie instemt met het voorstel krijgt ofwel meteen 65 procent van het geïnvesteerde bedrag terug, of krijgt de mogelijkheid het geld gedurende drie jaar te beleggen op een termijnrekening en op die manier 75 procent te recupereren. Volgens Citibank kiest 70 procent voor de termijnrekening. De honderd klanten die niet op het voorstel tot dading hebben gereageerd, rest niets anders dan het resultaat van het strafproces in Brussel af te wachten. Dat proces zou halfweg april voortgezet worden. Onder meer belangenorganisatie Deminor en consumentenorganisatie Test-Aankoop stemmen in met de minnelijke schikking. Belangenvereniging Dolor doet dat niet.