De gemiddelde arbeidstijd in de 25 landen die de OESO groepeert, bedraagt 8 uur per dag. De Mexicanen liggen met 10 uur per dag het verst boven dat gemiddelde. De berekende arbeidstijd heeft zowel betrekking op betaald als onbetaald werk. Onder onbetaald werk worden in de eerste plaats huishoudelijke taken zoals koken en schoonmaken (gemiddeld 2,8 uur per dag) verstaan.

Uit het rapport blijkt ook dat het percentage onbetaalde arbeid in de OESO-regio overeenstemt met een derde van het bbp (bruto binnenlands product) van de 25 OESO-landen, gaande van 19 procent in Korea tot 53 procent in Portugal.

Wat de vrije tijd betreft, scoren de Belgen met 5,4 vrije uren per dag boven het OESO-gemiddelde van 4,8 uur. De Mexicanen tellen 3,7 uur ontspanning. Ondanks het relatief hoge aantal vrije uren besteden Belgische ouders gemiddeld slechts 2,9 uur per dag aan hun kinderen. Het gemiddelde bedraagt 4 uur.

De Fransen zijn met 32 minuten winkelen per dag de 'top shoppers' van de OESO, gevolgd door de Duitsers (31 minuten) en de Canadezen (30 minuten). Er wordt per dag het minst gewinkeld in Korea (13 minuten), Turkije (14 minuten) en Portugal (17 minuten).

De gemiddelde arbeidstijd in de 25 landen die de OESO groepeert, bedraagt 8 uur per dag. De Mexicanen liggen met 10 uur per dag het verst boven dat gemiddelde. De berekende arbeidstijd heeft zowel betrekking op betaald als onbetaald werk. Onder onbetaald werk worden in de eerste plaats huishoudelijke taken zoals koken en schoonmaken (gemiddeld 2,8 uur per dag) verstaan.Uit het rapport blijkt ook dat het percentage onbetaalde arbeid in de OESO-regio overeenstemt met een derde van het bbp (bruto binnenlands product) van de 25 OESO-landen, gaande van 19 procent in Korea tot 53 procent in Portugal.Wat de vrije tijd betreft, scoren de Belgen met 5,4 vrije uren per dag boven het OESO-gemiddelde van 4,8 uur. De Mexicanen tellen 3,7 uur ontspanning. Ondanks het relatief hoge aantal vrije uren besteden Belgische ouders gemiddeld slechts 2,9 uur per dag aan hun kinderen. Het gemiddelde bedraagt 4 uur.De Fransen zijn met 32 minuten winkelen per dag de 'top shoppers' van de OESO, gevolgd door de Duitsers (31 minuten) en de Canadezen (30 minuten). Er wordt per dag het minst gewinkeld in Korea (13 minuten), Turkije (14 minuten) en Portugal (17 minuten).