In oktober 2011 moet een opvolger van Trichet aantreden. De gezaghebbende Financial Times meldt dat volgens bronnen in de onmiddellijke omgeving van Weber de man zou overstappen naar Deutsche Bank, de grootste Duitse privébank.

Uiteraard brak de speculatie over die onverwachte 'beslissing' van Weber onmiddellijk los. De meest voorkomende verklaring is dat hij onaanvaardbaar geworden was voor landen als Frankrijk en Spanje. Axel Weber heeft de reputatie van een monetaire havik die ronduit negatief staat tegenover de acties van de ECB om via de aankoop van staatspapier noodlijdende landen als Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal te steunen. Meer nog, hij uitte zijn ongenoegen over dat nieuwe beleid van de ECB in het publiek.

We beg to differ. Axel Weber staat bekend als een erg principiële en op zijn zelfstandigheid gestelde man. Hij heeft beter dan wie ook aangevoeld dat er voor zijn analyse geen meerderheid meer is binnen de beslissingsorganen van de ECB. De toekomst van de ECB als onafhankelijke centrale bank staat op het spel. Meer specifiek dreigt de bank meegezogen te worden in allerhande financiële avonturen voortvloeiend uit de politieke besluitvorming rond de eurocrisis (of beter gezegd: het ontbreken van ernstige politieke besluitvorming). En dus trekt Axel Weber zijn conclusies, daarbij zonder twijfel ook wat geholpen door de beloningsperspectieven bij een instelling als de Deutsche Bank.

Johan Van Overtveldt

In oktober 2011 moet een opvolger van Trichet aantreden. De gezaghebbende Financial Times meldt dat volgens bronnen in de onmiddellijke omgeving van Weber de man zou overstappen naar Deutsche Bank, de grootste Duitse privébank. Uiteraard brak de speculatie over die onverwachte 'beslissing' van Weber onmiddellijk los. De meest voorkomende verklaring is dat hij onaanvaardbaar geworden was voor landen als Frankrijk en Spanje. Axel Weber heeft de reputatie van een monetaire havik die ronduit negatief staat tegenover de acties van de ECB om via de aankoop van staatspapier noodlijdende landen als Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal te steunen. Meer nog, hij uitte zijn ongenoegen over dat nieuwe beleid van de ECB in het publiek. We beg to differ. Axel Weber staat bekend als een erg principiële en op zijn zelfstandigheid gestelde man. Hij heeft beter dan wie ook aangevoeld dat er voor zijn analyse geen meerderheid meer is binnen de beslissingsorganen van de ECB. De toekomst van de ECB als onafhankelijke centrale bank staat op het spel. Meer specifiek dreigt de bank meegezogen te worden in allerhande financiële avonturen voortvloeiend uit de politieke besluitvorming rond de eurocrisis (of beter gezegd: het ontbreken van ernstige politieke besluitvorming). En dus trekt Axel Weber zijn conclusies, daarbij zonder twijfel ook wat geholpen door de beloningsperspectieven bij een instelling als de Deutsche Bank. Johan Van Overtveldt