De grootste misvatting die er volgens Ajit Shetty over de farmaceutische industrie bestaat, is dat ze gulzig is en alleen winst wil maken, op kap van de zieke patiënt.

"We moeten de farmaceutische industrie meer zien als een algemeen goed. Alle verbeteringen van de voorbije 30 à 40 jaar, waarbij we de levensverwachting zagen stijgen van 50 tot 80 is voor een belangrijk stuk op conto te schrijven van de innovaties van de farmaceutische industrie."

"En er moet altijd rendement zijn op kapitaal, anders wil niemand nog investeren in ons. Maar ons rendement is echt niet overdreven."

Hij voegt er nog aan toe dat België het enige land in de wereld is, waar een positief imago heerst over de farmaceutische industrie.

Hoe zullen geneesmiddelen betaalbaar blijven in de toekomst? Zijn de reglementeringen te streng geworden om nieuwe geneesmiddelen te maken? Wat is de houding die farmaceutische bedrijven moeten aannemen tegenover arme landen? En hoe is Shetty's managementstijl geweest bij Janssen Pharmaceutica?

Allemaal vragen voor Z-Talk Goossens, vanaf zaterdag 11 uur op Kanaal Z of via deze link. (VGO)

De grootste misvatting die er volgens Ajit Shetty over de farmaceutische industrie bestaat, is dat ze gulzig is en alleen winst wil maken, op kap van de zieke patiënt. "We moeten de farmaceutische industrie meer zien als een algemeen goed. Alle verbeteringen van de voorbije 30 à 40 jaar, waarbij we de levensverwachting zagen stijgen van 50 tot 80 is voor een belangrijk stuk op conto te schrijven van de innovaties van de farmaceutische industrie." "En er moet altijd rendement zijn op kapitaal, anders wil niemand nog investeren in ons. Maar ons rendement is echt niet overdreven." Hij voegt er nog aan toe dat België het enige land in de wereld is, waar een positief imago heerst over de farmaceutische industrie.