Volgens de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) is de stijging van het aantal werklozen voor bijna de helft toe te schrijven aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Bij de werklozen tussen 55 en 60 jaar tekende de RVA op jaarbasis een stijging op van 22,1 procent, wat overeenstemt met 10.574 werklozen. Hieruit blijkt het effect van de verhoging van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Die verhoging van de leeftijdsgrens, die van kracht werd in januari 2013, maakt voor de betalingen van de RVA niets uit. Die mensen kwamen vroeger in de categorie vrijgestelde oudere werklozen terecht en die is niet in die statistieken van werkzoekenden opgenomen.

Meer mannen dan vrouwen

Het stijgingsritme is groter bij de mannen (+6,6 procent) dan bij de vrouwen (+3,5 procent). "Dat toont nogmaals aan dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjunctuurgevoelige sectoren", luidt het. De jeugdwerkloosheid evolueert gunstiger in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, met een lichte daling van 82 eenheden (-0,1 procent). De middenleeftijdsgroep stijgt met 3,8 procent, maar de volledig werkloze 50-plussers klokken af op +12,0 procent (+ 12.571).

10 procent meer in Vlaanderen

In het Vlaams gewest telde de RVA 179.213 volledig werklozen of 16.504 meer dan in januari 2013 (+10,1 procent). In het Waals gewest waren er 203.306 volledig werklozen, 4.284 meer dan vorig jaar (+2,2 procent). Ook het Brussels hoofdstedelijk gewest laat nog een stijging optekenen met 2.114 (+2,7 pct) tot 79.266 volledig werklozen. (Belga/BO)

Volgens de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) is de stijging van het aantal werklozen voor bijna de helft toe te schrijven aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Bij de werklozen tussen 55 en 60 jaar tekende de RVA op jaarbasis een stijging op van 22,1 procent, wat overeenstemt met 10.574 werklozen. Hieruit blijkt het effect van de verhoging van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. Die verhoging van de leeftijdsgrens, die van kracht werd in januari 2013, maakt voor de betalingen van de RVA niets uit. Die mensen kwamen vroeger in de categorie vrijgestelde oudere werklozen terecht en die is niet in die statistieken van werkzoekenden opgenomen. Meer mannen dan vrouwenHet stijgingsritme is groter bij de mannen (+6,6 procent) dan bij de vrouwen (+3,5 procent). "Dat toont nogmaals aan dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjunctuurgevoelige sectoren", luidt het. De jeugdwerkloosheid evolueert gunstiger in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, met een lichte daling van 82 eenheden (-0,1 procent). De middenleeftijdsgroep stijgt met 3,8 procent, maar de volledig werkloze 50-plussers klokken af op +12,0 procent (+ 12.571). 10 procent meer in VlaanderenIn het Vlaams gewest telde de RVA 179.213 volledig werklozen of 16.504 meer dan in januari 2013 (+10,1 procent). In het Waals gewest waren er 203.306 volledig werklozen, 4.284 meer dan vorig jaar (+2,2 procent). Ook het Brussels hoofdstedelijk gewest laat nog een stijging optekenen met 2.114 (+2,7 pct) tot 79.266 volledig werklozen. (Belga/BO)