De echte Belgische werkloosheid bedraagt meer dan 8,1 procent die Eurostat opgeeft. Als we alle vormen van verborgen werkloosheid meetellen, komen we aan 22,6 procent.

Volgens het jongste jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening telt ons land 560.367 werkzoekenden. Dat komt neer 8,1 procent van de Belgen die zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt.

Met die werkloosheidsgraad scoort België op Europees niveau zeker niet slecht. Maar de realiteit is dat tal van werklozen uit de statistieken weggefilterd zijn. Het gaat om mensen die zich niet of niet meer beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt, maar dat wel nog zouden kunnen, zoals vervroegd gepensioneerden, bruggepensioneerden (nu werklozen met bedrijfstoeslag) of mensen in voltijds tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Als wel al die categorieën werklozen samentellen, komen we uit op bijna 1,5 miljoen Belgen die niet aan de slag zijn. Het gaat dan om voor 22,6 procent van de bevolking tussen 20 en 65 jaar. Dat is de echte werkloosheid in België.

Verloven

En strikt gezien kunnen daar nog een paar categorieën aan toegevoegd worden. Zo telt België nog 67.000 mensen die van ouderschapsverlof genieten of inactief zijn omdat ze medische bijstand verlenen (thuisblijven om voor een ziek familielid te zorgen bijvoorbeeld). Maar van die 67.000 is er slechts een deel voltijds inactief. De meesten werken halftijds of vier vijfden. Het precieze aantal mensen dat voltijds inactief is door ouderschapsverlof en dergelijke is onbekend.

Bij de werklozencategorieën is ook de (slinkende) groep huisvrouwen niet meegeteld net als de studenten en de leefloners (die laatsten waren vorig jaar met 94.000). Als we die wel in rekening nemen, dan komen we aan een totale groep van 2,1 miljoen werklozen én inactieven of 31 procent van de bevolking tussen 20 en 65 jaar.

Alle categorieën werklozen

Officiële werkloosheid

Werkzoekenden met uitkeringsaanvraag 424.423
Inschakelingstijd (*) 45.430
Verplicht ingeschreven werkzoekende 37.538
Vrije werkzoekenden 52.976
Totaal 560.367
Verborgen werkloosheid
Oudere werklozen 76.242
Werkloos met bedrijfstoeslag (**) 109.212
Werkloos met bedrijfstoeslag, beschikbaar voor arbeidsmarkt 4233
Werkloos sociale of familiale vrijstelling 7814
Halftijds brugpensioen 574
Arbeidsongeschikt 269.499
Vervroegd pensioen werknemers 133.547
Vervroegd pensioen ambtenaren 57.471
Loopbaanonderbreking voltijds 5366
Tijdskrediet voltijds 6125
Tijdelijke werkloosheid 260.217

Totaal 1.490.667

22,6 procent van de Belgen tussen 20-65 jaar
(*) vroeger wachttijd voor schoolverlaters
(**) vroeger brugpensioen

Bron: RVA/Riziv

De echte Belgische werkloosheid bedraagt meer dan 8,1 procent die Eurostat opgeeft. Als we alle vormen van verborgen werkloosheid meetellen, komen we aan 22,6 procent.Volgens het jongste jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening telt ons land 560.367 werkzoekenden. Dat komt neer 8,1 procent van de Belgen die zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Met die werkloosheidsgraad scoort België op Europees niveau zeker niet slecht. Maar de realiteit is dat tal van werklozen uit de statistieken weggefilterd zijn. Het gaat om mensen die zich niet of niet meer beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt, maar dat wel nog zouden kunnen, zoals vervroegd gepensioneerden, bruggepensioneerden (nu werklozen met bedrijfstoeslag) of mensen in voltijds tijdskrediet en loopbaanonderbreking.Als wel al die categorieën werklozen samentellen, komen we uit op bijna 1,5 miljoen Belgen die niet aan de slag zijn. Het gaat dan om voor 22,6 procent van de bevolking tussen 20 en 65 jaar. Dat is de echte werkloosheid in België. Verloven En strikt gezien kunnen daar nog een paar categorieën aan toegevoegd worden. Zo telt België nog 67.000 mensen die van ouderschapsverlof genieten of inactief zijn omdat ze medische bijstand verlenen (thuisblijven om voor een ziek familielid te zorgen bijvoorbeeld). Maar van die 67.000 is er slechts een deel voltijds inactief. De meesten werken halftijds of vier vijfden. Het precieze aantal mensen dat voltijds inactief is door ouderschapsverlof en dergelijke is onbekend. Bij de werklozencategorieën is ook de (slinkende) groep huisvrouwen niet meegeteld net als de studenten en de leefloners (die laatsten waren vorig jaar met 94.000). Als we die wel in rekening nemen, dan komen we aan een totale groep van 2,1 miljoen werklozen én inactieven of 31 procent van de bevolking tussen 20 en 65 jaar.