"België is niet de zieke man van Europa" voegt Reynders daar aan toe: "We zitten perfect op koers met de doelstellingen van het Stabiliteitspact. Ons begrotingsdeficit valt lager uit dan in andere lidstaten, onze economische groei is mooi en onze schuldgraad blijft beperkt. De dreigende verlaging van de rating door Standard & Poors is volledig toe te schrijven aan de politieke onzekerheid. Daarbij stel ik mij vragen over de wil van de betrokken partijen om een nieuwe regering te vormen. Sinds 3 september 2010 komen ze niet meer samen aan tafel. Ze onderhandelen telkens apart met de informateur. Hoe kun je in dergelijke omstandigheden een economisch programma schrijven?"

Het mag volgens de vice-premier niet de bedoeling zijn dat de overheid in de huidige situatie machteloos aan de zijlijn blijft toekijken. Reynders: "Wij moeten dringend alle noodzakelijke maatregelen om het begrotingstekort volgend jaar te laten dalen van 4,8% naar 3,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor 2011 denk ik aan een bijkomende besparingsronde van twee à drie miljard euro." Daarmee profileert de huidige voorzitter van de Ecofin raad zich niet alleen als de financiële brandweerman van de Wetstraat.

Vooruitlopend op de Europese Top over de redding van de eurzone, die morgen in Brussel start, schaart de vice-premier zich achter het voorstel om op termijn echte eurobonds in te voeren, hoewel dit volgens hem niet tot de specifieke taak van de voorzitter van de Ecofin-raad behoort om dit proces op te starten.

Reynders: "De invoering van eurobonds is een complex gebeuren dat met iedereen moet doorgesproken worden in een soort van 'conventie', waarin zowel de vertegenwoordigers van alle nationale regeringen als de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en alle andere belanghebbenden zetelen."

Volgens Reynders is het niet de bedoeling om geld op de tafel te leggen, maar wordt door de Europese instanties enkel de zekerheid geboden dat die zullen terugbetaald worden. In dit verband is de Belgische vice-premier voorstander om het financieel noodfonds van de EU zelfs te verdrievoudigen als dat nodig mocht blijken (tot 2.250 miljard euro of 2,25 triljoen euro).

Hij acht het van het grootste belang dat er een tiple A rating voorzien is. Ook acht de minister van Financiën het waarschijnlijk dat de lidstaten op fiscaal vlak naar elkaar zullen toegroeien zodat een arbeider in Portugal of in Griekenland evenveel betaald wordt als in Duitsland. Op voorwaarde dat de lidstaten hun eigen fiscaliteit verlagen ziet Reynders tenslotte een nieuwe Europese belasting ontstaan om de terugbetaling van de eurobonds te garanderen.

Werner Niemegeers en Eric Pompen

"België is niet de zieke man van Europa" voegt Reynders daar aan toe: "We zitten perfect op koers met de doelstellingen van het Stabiliteitspact. Ons begrotingsdeficit valt lager uit dan in andere lidstaten, onze economische groei is mooi en onze schuldgraad blijft beperkt. De dreigende verlaging van de rating door Standard & Poors is volledig toe te schrijven aan de politieke onzekerheid. Daarbij stel ik mij vragen over de wil van de betrokken partijen om een nieuwe regering te vormen. Sinds 3 september 2010 komen ze niet meer samen aan tafel. Ze onderhandelen telkens apart met de informateur. Hoe kun je in dergelijke omstandigheden een economisch programma schrijven?" Het mag volgens de vice-premier niet de bedoeling zijn dat de overheid in de huidige situatie machteloos aan de zijlijn blijft toekijken. Reynders: "Wij moeten dringend alle noodzakelijke maatregelen om het begrotingstekort volgend jaar te laten dalen van 4,8% naar 3,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor 2011 denk ik aan een bijkomende besparingsronde van twee à drie miljard euro." Daarmee profileert de huidige voorzitter van de Ecofin raad zich niet alleen als de financiële brandweerman van de Wetstraat. Vooruitlopend op de Europese Top over de redding van de eurzone, die morgen in Brussel start, schaart de vice-premier zich achter het voorstel om op termijn echte eurobonds in te voeren, hoewel dit volgens hem niet tot de specifieke taak van de voorzitter van de Ecofin-raad behoort om dit proces op te starten. Reynders: "De invoering van eurobonds is een complex gebeuren dat met iedereen moet doorgesproken worden in een soort van 'conventie', waarin zowel de vertegenwoordigers van alle nationale regeringen als de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en alle andere belanghebbenden zetelen." Volgens Reynders is het niet de bedoeling om geld op de tafel te leggen, maar wordt door de Europese instanties enkel de zekerheid geboden dat die zullen terugbetaald worden. In dit verband is de Belgische vice-premier voorstander om het financieel noodfonds van de EU zelfs te verdrievoudigen als dat nodig mocht blijken (tot 2.250 miljard euro of 2,25 triljoen euro). Hij acht het van het grootste belang dat er een tiple A rating voorzien is. Ook acht de minister van Financiën het waarschijnlijk dat de lidstaten op fiscaal vlak naar elkaar zullen toegroeien zodat een arbeider in Portugal of in Griekenland evenveel betaald wordt als in Duitsland. Op voorwaarde dat de lidstaten hun eigen fiscaliteit verlagen ziet Reynders tenslotte een nieuwe Europese belasting ontstaan om de terugbetaling van de eurobonds te garanderen. Werner Niemegeers en Eric Pompen