Vlaanderen telde eind februari 236.168 werkzoekenden. Dat zijn er 20.991 of 9,8 procent meer dan in februari vorig jaar. De toenemende werkloosheid komt vooral op rekening van de vrouwen (+10,1 procent) en de hoog- (+14,8 procent) en middengeschoolden (+14,1 procent).

Toch blijven de laaggeschoolde werkzoekenden met 46,8 procent van de Vlaamse werkzoekenden de grootste groep vormen. Op jaarbasis neemt de laaggeschoolde werkloosheid toe met 5 procent.

Waar bij het begin van de crisis vooral de mannelijke werkloosheid fors steeg, is de laatste maanden de vrouwelijke werkloosheid flink aan het toenemen. Zo steeg de werkloosheid bij de vrouwen in februari 2013 met 2,7 procent en die bij de mannen met 10 procent. In februari nam de werkloosheid bij vrouwen toe met 10,1 procent tegenover +9,5 procent bij de mannen.

Aan de basis van die opwaartse trend liggen de bezuinigingen in de dienstensector, waar veel vrouwen en hoog- en middengeschoolden werken. Aanvankelijk bood die sector beter weerstand tegen de crisis, maar dat is nu niet meer het geval. Besparingen bij de banken, overheden en gezondheidszorg zijn beginnen te wegen op de werkgelegenheid in de dienstensector. Daar komt nog bij dat er steeds meer administratieve functies sneuvelen door onlinetoepassingen, zoals internetbankieren.

Vlaanderen telde in februari 128.563 mannelijke en 107.605 vrouwelijke werkzoekenden. Mannen staan voor 54,4 procent van de Vlaamse werkzoekenden.

Wat de leeftijdsgroepen betreft, is er een grote toename met 25,9 procent bij de 55- tot 60-jarigen. Oudere werkzoekende en bruggepensioneerden moeten voortaan langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, waardoor het werkloosheidspercentage in die groep duidelijk hoger klimt.

Het groeitempo van de jeugdwerkloosheid (+2,5 procent) blijkt te dalen. Er zijn nu minder werkzoekende leerlingen uit het deeltijds onderwijs dan vorig jaar. (BO)

Vlaanderen telde eind februari 236.168 werkzoekenden. Dat zijn er 20.991 of 9,8 procent meer dan in februari vorig jaar. De toenemende werkloosheid komt vooral op rekening van de vrouwen (+10,1 procent) en de hoog- (+14,8 procent) en middengeschoolden (+14,1 procent).Toch blijven de laaggeschoolde werkzoekenden met 46,8 procent van de Vlaamse werkzoekenden de grootste groep vormen. Op jaarbasis neemt de laaggeschoolde werkloosheid toe met 5 procent.Waar bij het begin van de crisis vooral de mannelijke werkloosheid fors steeg, is de laatste maanden de vrouwelijke werkloosheid flink aan het toenemen. Zo steeg de werkloosheid bij de vrouwen in februari 2013 met 2,7 procent en die bij de mannen met 10 procent. In februari nam de werkloosheid bij vrouwen toe met 10,1 procent tegenover +9,5 procent bij de mannen.Aan de basis van die opwaartse trend liggen de bezuinigingen in de dienstensector, waar veel vrouwen en hoog- en middengeschoolden werken. Aanvankelijk bood die sector beter weerstand tegen de crisis, maar dat is nu niet meer het geval. Besparingen bij de banken, overheden en gezondheidszorg zijn beginnen te wegen op de werkgelegenheid in de dienstensector. Daar komt nog bij dat er steeds meer administratieve functies sneuvelen door onlinetoepassingen, zoals internetbankieren. Vlaanderen telde in februari 128.563 mannelijke en 107.605 vrouwelijke werkzoekenden. Mannen staan voor 54,4 procent van de Vlaamse werkzoekenden.Wat de leeftijdsgroepen betreft, is er een grote toename met 25,9 procent bij de 55- tot 60-jarigen. Oudere werkzoekende en bruggepensioneerden moeten voortaan langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, waardoor het werkloosheidspercentage in die groep duidelijk hoger klimt. Het groeitempo van de jeugdwerkloosheid (+2,5 procent) blijkt te dalen. Er zijn nu minder werkzoekende leerlingen uit het deeltijds onderwijs dan vorig jaar. (BO)