De beter dan verwachte evolutie van de belastinginkomsten is deels te verklaren door een ingreep van Van Overtveldt zelf. Hij verhoogde de boetes voor bedrijven en zelfstandigen die geen of onvoldoende belastingen vooraf betalen.

In de eerste elf maanden stegen de voorafbetalingen daardoor met een derde of 2,5 miljard euro, terwijl de regering slechts een groei van 12 procent had verwacht. Daarnaast komen ook door de gunstige evolutie van de economische groei spontaan meer inkomsten binnen.

Bedrijven verwachten hogere winsten, waardoor ze meer belastingen betalen. En consumenten hebben meer vertrouwen en kopen meer, waardoor de inkomsten uit btw en accijnzen stijgen.

De beter dan verwachte evolutie van de belastinginkomsten is deels te verklaren door een ingreep van Van Overtveldt zelf. Hij verhoogde de boetes voor bedrijven en zelfstandigen die geen of onvoldoende belastingen vooraf betalen. In de eerste elf maanden stegen de voorafbetalingen daardoor met een derde of 2,5 miljard euro, terwijl de regering slechts een groei van 12 procent had verwacht. Daarnaast komen ook door de gunstige evolutie van de economische groei spontaan meer inkomsten binnen. Bedrijven verwachten hogere winsten, waardoor ze meer belastingen betalen. En consumenten hebben meer vertrouwen en kopen meer, waardoor de inkomsten uit btw en accijnzen stijgen.