Meer kans op faillissement als bestuurders meerdere mandaten hebben

07/11/13 om 20:52 - Bijgewerkt om 20:52

Bron: Trends

(Belga) Raden van bestuur in bedrijven hebben vaak als doel om strategisch advies en ondersteuning te geven aan het management van het bedrijf. Uit onderzoek aan de Antwerpse universiteit (UA) bij Belgische ondernemingen blijkt dat de samenstelling van de bestuursraad van invloed is op de faillissementskans.

In publieke bedrijven is het vaak zo dat de CEO niet tegelijk voorzitter is van de raad van bestuur, omdat het net de taak van de raad van bestuur is om het management, en dus ook de CEO te controleren. Ook voor private bedrijven is dat een goede zaak, blijkt uit onderzoek van de UA. "De kans op een faillissement is twee keer zo groot als de CEO ook voorzitter is van de raad van bestuur", zegt Jonas De Maere op basis van zijn doctoraatsonderzoek. Verder blijkt dat het ook risicovol voor bestuurders is om meerdere mandaten te hebben. "Per extra mandaat stijgt de kans op een faillissement met meer dan 10 procent. Je kan stellen dat hoe meer mandaten bestuurders aanhouden, hoe meer verspreid hun aandacht is en hoe minder de controle." Dat geldt volgens De Maere zeker ook voor overheidsbedrijven. "Daar zitten vaak mensen in, bijvoorbeeld met politieke benoemingen, die in vele raden van bestuur zitten. Hun verspreide aandacht zorgt voor minder inspraak en toezicht." Voor private bedrijven ziet De Maere wel de praktische bekommernis dat bestuurders vaak meerdere mandaten opnemen om risico's te spreiden: "Zit je in één bedrijf, en gaat het daar fout, dan is dat slecht voor de status." (Belga)

Onze partners