Drieëndertig procent van de Britten kan dus niet voorzien in drie of meer basisbehoeften (voedsel, kledij, gezondheid, huur/huisvesting, onderhoud sociale contacten). Aan het begin van de jaren '80, voor de intrede van het Thatcherisme, was dit nog 14 procent. De onderzoekers wijzen erop dat de veronderstelling dat armoede voortvloeit uit het gebrek aan een betaalde job, achterhaald is. Het merendeel van de kinderen die opgroeien in armoede komt uit een klein en voornamelijk blank gezin met twee ouders, met een of twee broers of zussen en waarvan minstens een van de twee ouders werkt. Het rapport drukte de armoede ook uit in cijfers. Achttien miljoen Britten wonen in een gebrekkige woning. Twaalf miljoen Britten beschikken niet over de nodige middelen om deel te nemen aan sociale activiteiten. Meer dan 2,5 miljoen kinderen groeien op in een vochtige woning, en anderhalf miljoen in een onverwarmde woning. Tijdens het onderzoek gaf tot slot een op de vijf volwassen Britten aan dat ze regelmatig geld lenen om hun gezin van de dagelijkse benodigdheden te voorzien. (Belga)

Drieëndertig procent van de Britten kan dus niet voorzien in drie of meer basisbehoeften (voedsel, kledij, gezondheid, huur/huisvesting, onderhoud sociale contacten). Aan het begin van de jaren '80, voor de intrede van het Thatcherisme, was dit nog 14 procent. De onderzoekers wijzen erop dat de veronderstelling dat armoede voortvloeit uit het gebrek aan een betaalde job, achterhaald is. Het merendeel van de kinderen die opgroeien in armoede komt uit een klein en voornamelijk blank gezin met twee ouders, met een of twee broers of zussen en waarvan minstens een van de twee ouders werkt. Het rapport drukte de armoede ook uit in cijfers. Achttien miljoen Britten wonen in een gebrekkige woning. Twaalf miljoen Britten beschikken niet over de nodige middelen om deel te nemen aan sociale activiteiten. Meer dan 2,5 miljoen kinderen groeien op in een vochtige woning, en anderhalf miljoen in een onverwarmde woning. Tijdens het onderzoek gaf tot slot een op de vijf volwassen Britten aan dat ze regelmatig geld lenen om hun gezin van de dagelijkse benodigdheden te voorzien. (Belga)