In totaal mocht de spoorweggroep 2.044 nieuwe mensen verwelkomen. In 2014 gaat die aanwervingscampagne op hetzelfde elan verder. Die verdere aanwervingen zijn nodig omdat de komende jaren gemiddeld 2.000 werknemers per jaar met pensioen gaan. Meer dan de helft (52 pct) van het personeel is ouder dan 50. Op 1 januari van dit jaar werkten 35.898 personeelsleden (of 34.452 voltijdsequivalenten) bij de spoorwegen, op 1 januari 2013 waren dat er nog 36.851. Aan de basis van die daling liggen "een doorgedreven automatisering en een verhoogde productiviteit". Net iets meer dan de helft (51 pct) van de starters was in 2013 jonger dan 30 jaar, 6 pct was ouder dan 50. Vrouwen blijven wel de minderheid: 15 pct van de nieuwe spoorwegmedewerkers zijn vrouwen. De spoorweggroep wijt dat aan "het hoge gehalte aan technische vacatures en het beperkte aandeel vrouwen dat kiest voor een opleiding in die richting". Er wordt wel opgemerkt dat het aandeel vrouwen in het hele personeelsbestand stijgt: het bedrijf telt 12 pct vrouwelijke medewerkers. Daarnaast kloppen de spoorwegen zich op de borst over het grote succes van hun jobsite en over hun 17e plaats in de lijst van aantrekkelijkste Belgische werkgevers, een studie van Randstad. Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe bedrijf HR Rail door de herstructurering van de spoorwegen de werkgever van al het personeel van de Belgische spoorwegen. (Belga)

In totaal mocht de spoorweggroep 2.044 nieuwe mensen verwelkomen. In 2014 gaat die aanwervingscampagne op hetzelfde elan verder. Die verdere aanwervingen zijn nodig omdat de komende jaren gemiddeld 2.000 werknemers per jaar met pensioen gaan. Meer dan de helft (52 pct) van het personeel is ouder dan 50. Op 1 januari van dit jaar werkten 35.898 personeelsleden (of 34.452 voltijdsequivalenten) bij de spoorwegen, op 1 januari 2013 waren dat er nog 36.851. Aan de basis van die daling liggen "een doorgedreven automatisering en een verhoogde productiviteit". Net iets meer dan de helft (51 pct) van de starters was in 2013 jonger dan 30 jaar, 6 pct was ouder dan 50. Vrouwen blijven wel de minderheid: 15 pct van de nieuwe spoorwegmedewerkers zijn vrouwen. De spoorweggroep wijt dat aan "het hoge gehalte aan technische vacatures en het beperkte aandeel vrouwen dat kiest voor een opleiding in die richting". Er wordt wel opgemerkt dat het aandeel vrouwen in het hele personeelsbestand stijgt: het bedrijf telt 12 pct vrouwelijke medewerkers. Daarnaast kloppen de spoorwegen zich op de borst over het grote succes van hun jobsite en over hun 17e plaats in de lijst van aantrekkelijkste Belgische werkgevers, een studie van Randstad. Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe bedrijf HR Rail door de herstructurering van de spoorwegen de werkgever van al het personeel van de Belgische spoorwegen. (Belga)