De arbeidsrechtbank is van oordeel dat RTL Belgium inbreuk maakte op het privéleven van zijn werknemer door diens mails te consulteren. Volgens deze beslissing behoort de mailbox dus tot de privésfeer, zelfs in het kader van het werk. Elke limitering van die privésfeer moet opgenomen zijn in het arbeidsreglement. (DLA)

De arbeidsrechtbank is van oordeel dat RTL Belgium inbreuk maakte op het privéleven van zijn werknemer door diens mails te consulteren. Volgens deze beslissing behoort de mailbox dus tot de privésfeer, zelfs in het kader van het werk. Elke limitering van die privésfeer moet opgenomen zijn in het arbeidsreglement. (DLA)