Betsy is nog maar net zwanger en aarzelt om het goede nieuws al te vertellen aan mensen met wie ze niet close is. En dus heeft haar moeder gelijk: het zijn Toms zaken niet. Betsy hoeft haar zwangerschap niet met hem te bespreken als ze daar nog niet klaar voor is. Haar toestand doet namelijk niets af aan het feit dat ze de nieuwe functie aankan. Wanneer ze haar zwangerschap bekend wenst te maken, moet ze meteen ook met een doordacht actieplan op de proppen komen, een plan dat haar in staat stelt om ook tijdens haar zwangerschapsverlof en als jo...

Betsy is nog maar net zwanger en aarzelt om het goede nieuws al te vertellen aan mensen met wie ze niet close is. En dus heeft haar moeder gelijk: het zijn Toms zaken niet. Betsy hoeft haar zwangerschap niet met hem te bespreken als ze daar nog niet klaar voor is. Haar toestand doet namelijk niets af aan het feit dat ze de nieuwe functie aankan. Wanneer ze haar zwangerschap bekend wenst te maken, moet ze meteen ook met een doordacht actieplan op de proppen komen, een plan dat haar in staat stelt om ook tijdens haar zwangerschapsverlof en als jonge moeder haar taken te organiseren. Betsy is niet paranoïde wanneer ze zich afvraagt of anderen geen vraagtekens zullen plaatsen bij haar capaciteiten. Uit tal van studies blijkt dat moeders in het bedrijfsleven wel degelijk gediscrimineerd worden. Werkende moeders worden minder capabel en minder betrokken geacht dan andere werknemers. Maar in een ontwikkeld land als Amerika heeft iedereen het recht om te werken en kinderen te hebben. Betsy kan dus gerust een baby krijgen en blijven werken. Betsy zal ook moeten opboksen tegen andere vooroordelen waar ze nadeel van dreigt te ondervinden. In Amerikaanse ondernemingen leeft vaak het gevoel dat de mannen de beslissingen nemen en de vrouwen ze uitvoeren. Zodra een vrouw een verantwoordelijke functie bekleedt, twijfelen de mensen - en ook de vrouw zelf - aan haar capaciteiten. Betsy's uitspraak "Misschien moet ik er maar van afzien" spreekt boekdelen. Ongeacht wanneer ze Tom op de hoogte brengt van haar zwangerschap, het gesprek zal veel vlotter verlopen als Betsy er zelf mentaal en emotioneel van overtuigd is dat ze zal slagen. Wanneer ik jonge vrouwen coach, praat ik veel over zelfvertrouwen, omdat het een van de zeldzame zaken is waar ze controle over hebben. Ik heb decennia geleden zelf twee kinderen gekregen. Toen ik zwanger werd, werkte ik aan rechtszaken die jaren aansleepten. Ik heb mijn vennoten meteen op de hoogte gebracht van mijn zwangerschap. Ik wou betrokken blijven. Ik werkte ook vooraf een plan uit om een mouw te passen aan mijn afwezigheid. Bij mijn weten had geen enkel advocatenkantoor destijds een beleid inzake moederschap. Sindsdien is er veel veranderd. Momenteel bestaat er een hele verzorgingssector die werkende vrouwen de kans geeft om moeder te zijn én te werken. Ondanks de hierboven uiteengezette vooroordelen willen tal van ondernemingen moeders aan het werk houden. Met een beetje geluk is dat ook bij Caston zo en zal Tom begrijpen waarom Betsy hem dit persoonlijke nieuws pas wilde meedelen op het moment dat zij daar klaar voor was en zonder dat het een weerslag kon hebben op haar carrièrekansen.Mary B. Cranston is vennoot bij Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en lid van de raad van bestuur van