" Ik ken geen enkele starter die niet door het oog van de naald is gekropen", zegt Jos Peeters, de CEO van de durfkapitaalspeler Capricorn Venture Partners. Met zijn dertig jaar ervaring in risicokapitaal weet Peeters waarover hij spreekt. "Zelfs de grootste succesbedrijven hebben levensbedreigende momenten gekend." Dat is hoopgevend. Ontij hoeft voor een starter niet het einde te betekenen. De volgende tips zullen al veel helpen.
...

" Ik ken geen enkele starter die niet door het oog van de naald is gekropen", zegt Jos Peeters, de CEO van de durfkapitaalspeler Capricorn Venture Partners. Met zijn dertig jaar ervaring in risicokapitaal weet Peeters waarover hij spreekt. "Zelfs de grootste succesbedrijven hebben levensbedreigende momenten gekend." Dat is hoopgevend. Ontij hoeft voor een starter niet het einde te betekenen. De volgende tips zullen al veel helpen. "U kunt al veel problemen vermijden door op de centen te letten", zegt Peeters. "Als ik er één tip moet uitlichten, dan is het cashmanagement. Wanneer moet u welke rekeningen betalen? Wanneer krijgt u geld binnen? Hou dat nauwgezet bij, niet maandelijks maar wekelijks. Maak ook realistische inschattingen. Een nakend contract, de uitkering van subsidies: het zijn inkomsten waar u vaak langer op wacht dan voorzien. Terwijl u lonen en restaurantkosten meteen moet betalen. Een goed cashmanagement zorgt ervoor dat u niet klem raakt tussen hamer en aambeeld." "Het is onwaarschijnlijk hoelang een bedrijf in moeilijkheden zijn bestaan kan rekken", zegt Peeters. "Geef niet toe aan paniek. Angst is een slechte raadgever, zeker wanneer de zaken moeilijk lopen. Groei verloopt nooit in rechte lijn. Blijf met de voeten op de grond als het goed gaat, en wees niet te pessimistisch als het slecht gaat." "Het verschil tussen overleven en sterven zit voor een startend bedrijfje vaak in de mate waarin het een correcte deal weet af te dwingen, ook al zit het in de problemen", zegt Peeters. "Als het water hen aan de lippen staat, hebben starters soms de neiging hun product of dienst te verkopen tegen eender welke prijs. Doe dat niet, want het werkt averechts. U zult niet meer, maar juist minder verkopen. Want de klant zal ruiken dat er iets scheef zit, en zijn vertrouwen in u opgeven. "Ik geef toe, u zult een beetje blufpoker moeten spelen. Een goede raad: neem een douche voor u naar uw klant vertrekt, dan ruikt hij uw angstzweet niet." "Doe een beroep op uw netwerk", zegt Ivan Thijs van Bryo, de startersbegeleidingsdienst van de werkgeversorganisatie Voka. "Mensen die losstaan van uw bedrijfje, kunnen het probleem vaak beter en nuchterder analyseren. Starters geraken vaak verstrikt in hun eigen veronderstellingen en hebben last van een tunnelvisie." Dikwijls zoekt een starter de oplossing in een foute hoek, aldus Thijs. "Wie bijvoorbeeld moeilijk aan zijn eerste klanten geraakt, slaat soms in paniek. Een cursus verkooptechnieken volgen lijkt dan een oplossing. Maar misschien is het veel doelmatiger een goede verkoper aan te werven. Een cursus is dus de oplossing niet, wel het zoeken van financiering voor de aanwerving, of een vennoot die het commerciële aspect voor zijn rekening neemt. De beste oplossing blijkt vaak heel anders te zijn dan wat de starter zich had voorgesteld. Daarom zijn goede klankborden erg nuttig." Dankzij een goed netwerk kunt u de problemen ook sneller aanpakken, meent Evy De Bruyker, die eveneens bij Bryo werkt. "U kunt meteen bellen en uw ideeën aftoetsen. Zo komt u vlotter tot een oplossing. Als u bij problemen nog moet zoeken naar aanspreekpunten, dan verliest u veel kostbare tijd." Goede afspraken maken goede vrienden, aldus De Bruyker. "Zorg dat u de afspraken op papier hebt. Maak ze op het moment dat het goed gaat. Of het nu met uw vennoot is, of uw leveranciers. Dan kunt u er altijd op terugvallen. Laat u voor de opmaak van deze documenten omringen door mensen die er verstand van hebben. Dat is een investering die u veel geld kan besparen bij moeilijkheden." Toets uw ideeën ook af met uw klanten, en doe dat snel, zegt Annelies Maes, projectmanager van Bryo. "Wees flexibel, en pas aan waar nodig. Blijf niet te lang steken in de denkfase. Op die manier vermijdt u onnodige kosten. Uw klant zal u helpen te bepalen waarin u tijd, energie en dus geld moet steken, en waarin niet." Als het slecht gaat, neem dan even tijd voor zelfreflectie, raadt Thijs aan. "Ga terug naar uw eigen waarden en normen. Waarom bent u eigenlijk een eigen zaak gestart? Wat was toen uw motivatie, visie en drive om ervoor te gaan? Strookt dat nog met wat u doet? Kunt u ze opnieuw laten samensmelten? Soms is dat laatste niet meer mogelijk, en moet u zich afvragen of u nog wel de juiste persoon bent op de juiste plaats." Een oplossing kan liggen in het aantrekken van een vennoot , aldus Thijs. "Stel dat u een echte techneut bent, maar uw bedrijfje heeft hoge nood aan een professionele verkooporganisatie. Dan is het verstandig een complementaire vennoot te zoeken." De komst van een vennoot heeft nog voordelen. "U kunt de dingen blijven doen die u graag doet en waar u goed in bent", zegt Thijs. "Een team is niet alleen aangenamer, het werkt gewoon beter. 1 plus 1 wordt 3. Ook de bank werkt liever samen met een team dan met een individu, het verdubbelt de geloofwaardigheid van uw bedrijfje. Maar het is zoals met een goed huwelijk: neem een partner die bij u past en die u aanvult. U zult moeten openstaan voor een andere mening. Besef ook dat u voortaan alles zult moeten delen." Geen kant meer op kunnen, ook dat gebeurt. Dan heeft het weinig zin om voort te ploeteren. Durf er een streep onder te trekken, raadt Frank Maene, managing partner van het durfkapitaalfonds Volta Ventures, aan. "Er zijn situaties waarin u niet anders kunt dan de handdoek in de ring te gooien. De marktomstandigheden kunnen volledig gekeerd zijn, zoals na de aanslagen van 11 september 2001 of het bankroet van de zakenbank Lehman Brothers in 2008. Soms is de concurrentie gewoon beter, of vindt u geen vervolgfinanciering." Rek dan de doodsstrijd niet nodeloos, oordeelt Maene. "Probeer uw bedrijfje desnoods te verkopen aan een partner of een concurrent, voor een appel en een ei. In dat geval moet u ervoor zorgen dat u een tijd op voorhand op het netvlies staat van partijen die uw bedrijfje mogelijk onderdak kunnen bieden. In het slechtste geval, sluit de winkel." Vallen is één ding, de echte kunst is weer op te staan. Wijzer en sterker. "U leert veel meer van problemen en mislukkingen dan van successen", zegt Peeters. "Bij ons staat nog te veel een stigma op wie mislukt. In andere landen met andere economische ecosystemen is een mislukking een onmisbaar item op een cv. Wat mij betreft, hangt het af van waarom iets niet gelukt is. Zolang er geen fraude in het spel was, verdient iedereen een tweede kans." JOZEF VANGELDER"U leert veel meer van problemen en mislukkingen dan van successen"