Goed nieuws voor wie in Vlaanderen nog een zwarte erfenis heeft liggen en opnieuw met een gerust gemoed wil gaan slapen. De berouwvolle zondaar kan nu toch een beroep doen op de fiscale regularisatie. Tien weken na de goedkeuring van de zogenaamde EBA-bis zette minister van Financiën Didier Reynders (MR) het licht op groen voor de amnestie van ontdoken successierechten, mits het betalen van het verschuldigde tarief op het ogenblik van het overlijden.
...

Goed nieuws voor wie in Vlaanderen nog een zwarte erfenis heeft liggen en opnieuw met een gerust gemoed wil gaan slapen. De berouwvolle zondaar kan nu toch een beroep doen op de fiscale regularisatie. Tien weken na de goedkeuring van de zogenaamde EBA-bis zette minister van Financiën Didier Reynders (MR) het licht op groen voor de amnestie van ontdoken successierechten, mits het betalen van het verschuldigde tarief op het ogenblik van het overlijden. Reynders antwoordde begin maart positief op de parlementaire vraag van Luc Van Biesen (VLD) of het nieuwe regime ook geldt voor zwarte nalatenschappen. Bij de eerste, fiscale amnestie uit 2004 heerste lange tijd onduidelijkheid over de successierechten. Die belastingen behoren tot de gewestelijke bevoegdheid, maar de inning gebeurt door de federale overheidsdiensten. Door toedoen van de CD&V gaf het Vlaams Parlement geen wettelijke toestemming voor fiscale amnestie van erfenissen. Om uit de impasse te geraken, spraken de christendemocraten, socialisten en liberalen een gedoogbeleid af. Aangezien toen al tien van de twaalf maanden van de looptijd voorbij waren, raakten verschillende dossiers niet rond. Die dossiers kunnen nu probleemloos bij de rulingcommissie terecht voor fiscale regularisatie. In ruil voor het betalen van hun verschuldigde belastingen, krijgen de penitenten fiscale én strafrechtelijke immuniteit. "Maar dan moeten ze snel zijn," waarschuwt advocaat Anton Vanzantbeek (Greenille). "Anders krijgen ze een boete. Vanaf 1 juli 2006 koppelt de fiscus een extra heffing van 5 % aan elke aangifte. Op 1 januari 2007 verhoogt dat tarief tot 10 %. Zware bijdragen, want ze zijn op de volledige som van het kapitaal van toepassing. Bij een aanslagvoet van 27 % op bedragen van meer dan 10 miljoen euro scheelt dat een flinke slok op de borrel. De minister onderstreepte tevens dat bij regularisatie van de ontdoken beroepsinkomsten - waar mogelijk - rekening gehouden zal worden met de al aangegeven inkomsten om het uiteindelijke tarief te berekenen."Zo verdwijnt de rechtsonzekerheid over de successierechten in de fiscale amnestie. Berouwvolle belastingplichtigen kunnen voortaan op voorhand inschatten of hun dossier ontvankelijk zal zijn of niet. Ook het Arbitragehof zal niet dwarsliggen. Dat rechtscollege verwierp eind 2005 de klacht tegen het Vlaamse deel van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA). Aangezien de fiscale regularisatie alleen boetes kwijtscheldt, is hier absoluut geen sprake van belastingvermindering. Maar elke belastingplichtige kan in zijn leven maar één keer gebruikmaken van de procedure. In tegenstelling tot de EBA, is geen einddatum aan het regime gebonden. Zo hoopt de regering dit jaar nog 400 miljoen euro te recupereren. De eerste fiscale amnestiemaatregel (EBA) leverde 496 miljoen euro op. Ondertussen blijven de belastingontvangsten uit erfenissen stijgen. In januari 2006 haalde de federale schatkist 19,8 miljoen euro (+20,6 %) meer aan successierechten binnen dan een jaar geleden. E.P.