Het aandeel van K+S is gehalveerd sinds de mislukte overnamepoging door Potash Corp., dat 41 euro per aandeel wilde betalen voor de meststoffen- en zoutproducent. Ook de jaarcijfers en vooral de voorzichtige vooruitzichten voor 2016 die K+S de wereld instuurde, zijn slecht onthaald. De groepsomzet daalde in het vierde kwartaal met 2,7 procent tot 992,6 miljoen euro, terwijl de analisten gemiddeld 1,06 miljard euro hadden verwacht.
...

Het aandeel van K+S is gehalveerd sinds de mislukte overnamepoging door Potash Corp., dat 41 euro per aandeel wilde betalen voor de meststoffen- en zoutproducent. Ook de jaarcijfers en vooral de voorzichtige vooruitzichten voor 2016 die K+S de wereld instuurde, zijn slecht onthaald. De groepsomzet daalde in het vierde kwartaal met 2,7 procent tot 992,6 miljoen euro, terwijl de analisten gemiddeld 1,06 miljard euro hadden verwacht. Anders dan de vorige kwartalen liep de zoutafdeling achterop. Door de zachte winter in Europa en Noord-Amerika zakte het volume strooizout in het vierde kwartaal met 38 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet daalde met 14,1 procent tot 442,4 miljoen euro. Op jaarbasis ging de omzet nog altijd vooruit met 8,2 procent tot 1,93 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) zakte in de laatste drie maanden van 2015 met 32,9 procent tot 38,5 miljoen euro, maar steeg op jaarbasis met 54 procent tot 266,3 miljoen euro. Vorig jaar was een uitzonderlijk sterk jaar door het uitgestelde prijseffect van twee strenge winters in Noord-Amerika. Voor 2016 zijn de vooruitzichten gematigder, want K+S verwacht een lichte daling van de volumes. De groep zit op schema met haar businessplan Salt 2020, dat tegen 2020 mikt op een jaarlijkse ebit van minstens 250 miljoen euro tijdens een normale winter. Ondanks de moeilijke omstandigheden in de landbouw presteerde de potashafdeling nog altijd goed. De volumes namen toe met 10 procent (1,8 miljoen ton) en de verkoopprijs bleef stabiel op 292 euro per ton. Dat zorgde in het vierde kwartaal voor een omzetstijging van 10 procent tot 511 miljoen euro. De ebit klom zelfs met 49,9 procent tot 126,5 miljoen euro. Op jaarbasis bedroeg de omzet 2,09 miljard euro (+11%) en de ebit 546,1 miljoen euro (+11,7%). Op groepsniveau steeg de ebit met 21,9 procent tot 781,6 miljoen euro, terwijl de verwachtingen uitgingen van een vork tussen 780 en 830 miljoen euro. De nettowinst ging vooruit met 47,9 procent tot 542,3 miljoen euro, of 2,83 euro per aandeel (+104 % in het vierde kwartaal tot 136,1 miljoen euro, of 0,71 euro per aandeel). Het brutodividend werd opgetrokken van 0,9 naar 1,15 euro. De jongste maanden kwam K+S negatief in het nieuws. Zo werd een officiële aanklacht tegen toplui ingediend, die worden verdacht van dumpingpraktijken in de periode 1999-2007. K+S ontkent de beschuldigingen en legde geen voorzieningen aan. Daarnaast verviel in november een belangrijke vergunning voor het lozen van zout afvalwater. K+S verwacht tegen de zomer een nieuwe vergunning, maar tijdelijke productiebeperkingen zijn niet uitgesloten. Hoe dan ook verwacht het bedrijf voor 2016 een lichte daling van de volumes. De verkoopprijzen zullen ook dalen. Daardoor zal de ebit in 2016 afnemen, met een marktconsensus van -28,5 procent. Eind dit jaar start de productie in Legacy, het eerste nieuwe potashproject in de Canadese provincie Saskatchewan in meer dan veertig jaar. Boven op het besparingsprogramma en Salt 2020 is de opstart van Legacy de derde hoeksteen die de bedrijfskasstroom tegen 2020 moet opkrikken tot 1,6 miljard euro, tegenover 1,06 miljard euro in 2015. Danny Reweghs