Hebt u al wakkergelegen van 'de vierde richtlijn inzake de autoverzekering'? Natuurlijk niet. Hij is nochtans best interessant. Officieel klinkt hij zo: "Elke burger van de Europese Unie kan genieten van een uniformisering van de bepalingen inzake de behandeling van schadegevallen die zich hebben voorgedaan in een andere lidstaat dan in zijn staat van verblijf." Nou, probeert u nu maar eens de slaap te vatten. ...

Hebt u al wakkergelegen van 'de vierde richtlijn inzake de autoverzekering'? Natuurlijk niet. Hij is nochtans best interessant. Officieel klinkt hij zo: "Elke burger van de Europese Unie kan genieten van een uniformisering van de bepalingen inzake de behandeling van schadegevallen die zich hebben voorgedaan in een andere lidstaat dan in zijn staat van verblijf." Nou, probeert u nu maar eens de slaap te vatten. Deze vierde richtlijn moet uiterlijk op 20 januari 2003 van kracht worden. De verzekeringsmaatschappijen zullen zich zonder onderscheid moeten voegen naar dezelfde bepalingen, en het slachtoffer bij schadegevallen een vergelijkbare behandeling moeten aanbieden - ongeacht waar in de Unie het ongeval plaatsvond. De slachtoffers hoeven dus niet langer naar het buitenland te bellen, mailen en faxen. Nu kunnen ze in hun eigen land de plaatselijke vertegenwoordiger van de verzekeraar van de verantwoordelijke opzoeken. Volgens de richtlijn moet elke verzekeringsmaatschappij een vertegenwoordiger aanstellen in het land van verblijf van het slachtoffer. Een behoorlijke klus voor de verzekeringsmaatschappijen dus. Om daaraan tegemoet te komen, heeft Dekra Claims Services, een bedrijf gespecialiseerd in het internationale beheer van schadegevallen, een nieuw product uit. "Onze grootste troef is dat we de verzekeringsmaatschappijen een totaaloplossing kunnen bieden," zegt algemeen directeur Vincent Jacobs. Dekra is dan ook in een twintigtal landen actief. "We bieden onze klanten een echt pan-Europees servicecontract aan en we stellen ze internationale netwerken van dienstverleners ter beschikking." Het bedrijf levert ook een controle en een standaardisering van de processen, plus pan-Europese informaticatoepassingen voor het beheer van schadegevallen. Jacobs: "Dat alles gebeurt met respect voor de identiteit van de lastgevende maatschappij. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat de bepalingen van de vierde richtlijn worden nageleefd, zowel in het land waar het ongeval zich voordeed als in het land van verblijf van de benadeelde persoon."Laurent Feiner [{ssquf}]Ongeval in het buitenland gehad? Dekra helpt om de verzekeringsclaim volledig in België te regelen.