De komende maanden staat het architectuurprogramma van het VAI in het teken van zorg. Als eerste subthema fo...

De komende maanden staat het architectuurprogramma van het VAI in het teken van zorg. Als eerste subthema focust deze expo op onze planeet. Met voorbeelden toont Critical Care hoe architectuur en stedenbouw zorgzaam kunnen zijn. Elk van de 21 projecten herdefinieert de relatie tussen economie, ecologie en arbeid. Zo toont de expo aardbevingsbestendige dorpen in China, de heropleving van irrigatiesystemen in Spanje en een ecologische gemeenschap in Puerto Rico.