Morgen tekenen bedrijven uit het Meetjesland en Gent een Regionaal Manifest van het Bedrijfsleven tegen Uitsluiting. Goed nieuws voor laaggeschoolden en langdurige werklozen.
...

Morgen tekenen bedrijven uit het Meetjesland en Gent een Regionaal Manifest van het Bedrijfsleven tegen Uitsluiting. Goed nieuws voor laaggeschoolden en langdurige werklozen.Op 23 mei tekenen zo is toch beloofd tientallen grote en kleine bedrijven uit de regio Gent-Eeklo een heus Regionaal Manifest van het Bedrijfsleven tegen Uitsluiting. Dit initiatief geïnspireerd door een gelijknamig Europees manifest wordt gecoördineerd door het door de stad Gent (met overheidscenten) gefinancierde Steunpunt Tewerkstelling en kreeg meteen de steun van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Gent-Eeklo, vakbonden en patroonsorganisaties. Door de ondertekening engageren de bedrijven zich (onder meer) om te ijveren voor integratie van laaggeschoolden en langdurig werklozen op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de beroepslopleiding. Concreet gevolg : volgende week kunnen in een 60-tal bedrijven tientallen stagiairs aan de slag. Een actie die de naam Samen Werkt draagt. De bedrijven tonen daarmee hun wil de integratie van zogenaamde risicogroepen lees : laaggeschoolden en/of langdurig werklozen te bevorderen. Sommigen doen dat via stages ; anderen via het inlassen van positief discriminerende passages in bijvoorbeeld cao's. Groten als Volvo Car Europe, Corona-Lotus, UCB, Electrabel, Coca-Cola, Sadaci en Pauwels Trafo hebben alvast toegezegd het manifest te zullen tekenen evenals kleinere kmo's tot en met zelfs de horeca-zaak 't Boerenhof uit Oostakker. De bedrijven zorgen voor de stageplaatsen, Steunpunt Tewerkstelling voor de stagiairs. Die zoeken ze via organisaties als De Poort Beraber of De Werkgaard die nu al proberen (dikwijls allochtone) laaggeschoolden of langdurig werklozen een reguliere job te bezorgen. Of ze selecteren ze uit mensen die bij Steunpunt Tewerkstelling zelf komen aankloppen. Via allerhande projecten een poetsgroep, een fietsenatelier, een sociale werkplaats of de Gentse stadswachten worden ze daar voorbereid op hun instap op de reguliere arbeidsmarkt. "En die doorstroming stemt hoopvol," zegt projectleidster Karin Van Mossevelde, die erg tevreden is over het aantal bedrijven dat mee wil reageren tegen uitsluiting. "De stagiairs kunnen een week lang aan de slag in een echt bedrijf. Dat is wat hen motiveert. Garanties op een job zijn er nochtans niet ; werklozen krijgen van de VDAB wel 40 frank per uur extra." Welke voordelen bedrijven halen door het manifest te ondertekenen en stages te organiseren ? Reageert Guido De Vilder van Volvo Cars Europe : "Geen enkel. Dit is een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen als onderneming mee het thema sociale uitsluiting op de agenda plaatsen. Ook bedrijven hebben zo hun vragen bij die survival of the fittest. Dat tonen kan via dit Manifest." BEDRIJVEN TEGEN UITSLUITING Kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid.