Belgische bankovervallers haalden in 1995 een gemiddelde "omzet" van 574.000 frank. Hun "klanten" zoeken ze vooral in de provincie Antwerpen.
...

Belgische bankovervallers haalden in 1995 een gemiddelde "omzet" van 574.000 frank. Hun "klanten" zoeken ze vooral in de provincie Antwerpen. De Belgische banken hebben het voorbije jaar weer tal van ongewenste bezoekers over de vloer gekregen. Volgens de Belgische Vereniging van Banken ( BVB) werden in 1995 267 banken overvallen en in 82 banken werd ingebroken. Nog geen 10 % van de daders wordt gepakt. Het aantal bankovervallen neemt sinds 1991 gestaag toe : van 101 naar 267 vorig jaar ; zij het met een terugval naar 175 in 1994. En dat terwijl in de buurlanden het aantal bankovervallen afneemt. Toch heeft al dit slechte nieuws ook een goede zijde. Het aandeel mislukte overvallen, zonder de minste buit, groeit. De banken investeerden de voorbije jaren dan ook zwaar in veiligheid. Bankbedienden schuilen achter kogelvrij en inbraakwerend glas ; veel bankfilialen zijn uitgerust met gepantserde deuren, videocamera's, bewegings- en seismische detectoren. "Steeds minder gangsters slagen erin het loketglas met een zware hamer stuk te slaan. Dat is hét bewijs dat veiligheidsinvesteringen hun nut hebben," meent de BVB die erop wijst dat het bankpersoneel, via trainingen, ook beter wordt voorbereid op nakend boevenbezoek. Toch blijven banken een geliefkoosd doelwit voor gangsters ; onder meer omdat ook warenhuizen en mutualiteitskantoren danig investeerden in veiligheid.Overvallers blijken de banken liefst in de voormiddag te bezoeken en ze blijven er gemiddeld niet langer dan vijf minuten. De meeste hold-ups gebeuren nog steeds op vrijdag, liefst bij de opening van de bank maar ook net voor sluitingstijd.De gemiddelde "omzet" van een bankoverval bedroeg in 1995 574.000 frank ; amper meer dan de 570.000 frank in 1994. Limburg, West-Vlaanderen en Luxemburg blijken het minst in trek bij gangsters. De Brabantse banken in de Brusselse agglomeratie en in Vlaams- en Waals-Brabant kregen in 1995 maar liefst 107 keer gangsters op bezoek. In Henegouwen werden 55 bankovervallen gepleegd, in de provincie Luik 36. In Vlaanderen spant de provincie Antwerpen met 29 overvallen de kroon. Dat zegt echter minder over het criminele gedrag van de Antwerpenaren dan wel over het feit dat die provincie simpelweg het meest aantal bankfilialen telt.De gangstercollega's, de inbrekers, zagen in 1995 hun "omzet" dan weer danig achteruitgaan. Hun gemiddelde buit bedroeg 80.000 frank ; tegenover 125.000 frank in 1994. Inbrekers krijgen het echt moeilijk bij de Belgische bankiers : dikwijls raken ze niet binnen in de bank en de meesten moeten met lege handen vertrekken.BANKEN Vooral in de Antwerpse provincie bezocht door ongewenste klanten.