Wordt het Eddy Wymeersch of wordt het Michel Flamée? Beide heren zijn de belangrijkste kandidaten om Jean-Louis Duplat op te volgen als voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF). In totaal hebben zich vijftien kandidaten gemeld om scheidsrechter te spelen in financieel België. Ten vroegste eind maart zal de regering de knoop doorhakken, maar intussen werden de namen van de voornaamste kandidaten al gelekt in de pers. Bewust? In elk geval is een politiek spel rond namen en benoemingen aan de gang. Een kandidaat kijkt verbaasd naar het politieke gemanoeuvreer: "Was de hele selectieprocedure niet bedoeld om op een objectieve wijze de juiste man of vrouw te vinden voor de job?"
...

Wordt het Eddy Wymeersch of wordt het Michel Flamée? Beide heren zijn de belangrijkste kandidaten om Jean-Louis Duplat op te volgen als voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF). In totaal hebben zich vijftien kandidaten gemeld om scheidsrechter te spelen in financieel België. Ten vroegste eind maart zal de regering de knoop doorhakken, maar intussen werden de namen van de voornaamste kandidaten al gelekt in de pers. Bewust? In elk geval is een politiek spel rond namen en benoemingen aan de gang. Een kandidaat kijkt verbaasd naar het politieke gemanoeuvreer: "Was de hele selectieprocedure niet bedoeld om op een objectieve wijze de juiste man of vrouw te vinden voor de job?" Het wordt Michel FlaméeHet wordt Flamée, want hij heeft de steun van de juiste politieke familie - de VLD. Omdat met Guy Quaden (PS) al een Franstalige socialist aan het hoofd van de Nationale Bank staat, wil de Belgische politieke logica dat het andere belangrijke financiële ambt toekomt aan een Vlaamse liberaal. Dat geeft Flamée wat voorsprong op Eddy Wymeersch. Flamée is bijvoorbeeld extern adviseur van het kabinet van de liberale minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. Commentaar wou Flamée niet geven, behalve dat hij betreurt dat de politieke component zo wordt beklemtoond, terwijl zijn curriculum zwaar genoeg weegt om een kans te maken op het CBF-voorzitterschap. Flamée is professor economisch en financieel recht aan de VUB en advocaat aan de Brusselse balie. Flamée was ook drie jaar aan de slag bij de Raad voor de Mededinging. Het wordt Michel Flamée nietHet wordt Flamée niet, omdat het lek in Le Soir, waarin hij als de belangrijkste kandidaat naarvoren wordt geschoven, meteen ook zijn kansen torpedeert. Wie als eerste favoriet wordt gepresenteerd, krijgt de veertien andere gegadigden tegen. "Wie het grootste stuk wil, snijdt de taart best niet zelf," zegt een insider. In VLD-kringen en op het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders (PRL) is men daarom boos om het lek. Dat lek zou nochtans georchestreerd zijn door het kabinet van premier Guy Verhofstadt (VLD). De benoeming van Flamée tot CBF-voorzitter zou de kansen van Verhofstadts kabinetschef Luc Coene hypothekeren om het tot vice-gouverneur van de Nationale Bank te schoppen. Maar een CBF-voorzitter én een Nationale Bank vice-gouverneur van VLD-signatuur zou wat van het goede te veel zijn voor één partij. Ziet Coene daarom liever geen Vlaamse liberaal aan het hoofd van de CBF? Eén argument ligt in elk geval voor het rapen: Michel Flamée (48) is misschien nog wat groen achter de oren om CBF-voorzitter worden.Het wordt Eddy WymeerschHet wordt Wymeersch, en niet alleen omdat het Michel Flameé niet wordt. De SP mist een mannetje in de top van financieel België. Vice-premier Johan Vande Lanotte (SP) wil zijn Gentse makker Wymeersch wel helpen. De gedoodverfde topfavoriet wist totnogtoe voldoende discretie aan de dag te leggen. Waarnemers bevestigen dat Wymeersch zonder het politieke getouwtrek wellicht al lang benoemd was geweest tot CBF-voorzitter. De professor financieel recht van de Universiteit Gent heeft zijn sporen vooral verdiend op het vlak van corporate governance, geniet internationale uitstraling en munt uit in zijn kennis van de bevoegdheden van de CBF. Het feit dat zijn echtgenote Cathy Van Acker nog niet herbenoemd was als lid van de commmissie van de CBF, was een duidelijk signaal pro Wymeersch. Een 'raad van wijzen' moet garant staan voor een objectieve selectieprocedure. De wijzen Theo Peeters (ondervoorzitter Hoge Raad voor Financiën en professor aan de KU Leuven), Pierre Van Ommeslaghe (advocaat en gewezen porfessor VUB), Guy Schrans (rechtsprofessor Universiteit Gent) en William Fraeys (een voormalige vice-gouverneur van de Nationale Bank) hielden vorige week maandag nog een uitgebreide hoorzitting om de vijftien kandidaten op de rooster te leggen. Eddy Wymeersch versterkte toen zijn kandidatuur. Deze wijzen hebben wel enkel een adviesopdracht aan de regering en hebben zeker niet het laatste woord in de benoeming van de CBF-topman. Het wordt Wymeersch noch FlaméeMet Eddy Wymeersch zou de SP de CBF veroveren, terwijl de PS al de topman van de Nationale Bank mocht leveren. Is de nieuwe politieke cultuur daar wel rijp voor? Daarom bekijken we even de belangrijkste outsiders.De Kortrijkse advocate Hilde Laga kan misschien garen spinnen uit een politieke impasse. Een andere kandidate om in het oog te houden, is Anne Spiritus Dassesse, de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. Treedt zij in de voetsporen van Jean-Louis Duplat, die ook de sprong maakte van de Brusselse handelsrechtbank naar de Louizalaan? Dassesse kruiste de jongste jaren verschillende keren de degens met Duplat in enkele economische dossiers. Nog genoemd zijn Danièle Jacobs, professor aan de VUB, Guido Ravoet, voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken, Georges Carton de Tournai, momenteel een directeur van de CBF, en Philippe Delville. Bij dit lijstje zijn twee opvallende vaststellingen te maken.Het overaanbod aan juristen. Zegt een insider: "Zij hebben niet altijd de visie om de CBF te leiden. De CBF-topman moet geen schriftgeleerde zijn maar een ervaren rot uit de financiële wereld. De job van Duplat is moeilijker dan die van Quaden. Het financieel toezicht wordt steeds complexer." De CBF sloeg enkele jaren geleden een juridische weg in en ontpopte zich tot een economische magistratuur. "Banktoezicht is een ver-van-mijn-bed-show geworden voor de CBF. Als een jurist de touwtjes in handen krijgt, speelt dat in de kaart van de Nationale Bank, die het banktoezicht wil overnemen van de CBF. De huidige kandidatenlijst is dus een duidelijk signaal van waar de regering naartoe wil," zegt de insider. Er is geen uitschieter. Zonder afbreuk te doen aan de verdienste van de huidige kandidaten, onder hen zit geen absolute topper, geen gelouterde figuur uit de financiële wereld. De CBF heeft behoefte aan een topmanager. Vergeet niet dat ook Duplat voetje gelicht werd omdat hem een gebrek aan managerscapaciteiten werd verweten. Dat dergelijke toppers bedanken voor een sollicitatie-examen met de raad van wijzen is begrijpelijk. De gehanteerde selectieprocedure om een opvolger voor Duplat te vinden, is op zijn minst ongewoon te noemen. Zegt een insider: "Velen willen de job wel, op voorwaarde dat ze daarvoor aangezocht worden. Zo gaat dat op dat niveau nu eenmaal. Niemand wil zich laten afschieten in zo'n selectieprocedure."Daan Killemaes