De markt heeft haar wortels tot in de diepste krochten van de samenleving. Er zijn markten voor goederen, zoals appelen en peren. Er zijn markten voor diensten, zoals verzekeringe...

De markt heeft haar wortels tot in de diepste krochten van de samenleving. Er zijn markten voor goederen, zoals appelen en peren. Er zijn markten voor diensten, zoals verzekeringen en vakanties. Sinds kort weet iedereen dat er ook een markt is voor elektriciteit. Met de recordprijzen vragen consumenten zich af of er iets mis is met die markt. Moet elektriciteit wel op een markt of een beurs verhandeld worden? Zorgt onrechtmatige speculatie voor woekerwinsten? Houdt het steek dat de gasprijs de elektriciteitsprijs bepaalt? De elektriciteitsmarkten zijn een ingewikkeld kluwen van lange- en kortetermijncontracten, handel die over een beurs gaat en handel die over de toonbank gebeurt, van hernieuwbare energie die jaren op voorhand is verkocht en gascentrales die dagelijks hun stroom verkopen om de markt in evenwicht te houden. Trends legt bloot hoe de markt voor stroom echt in elkaar zit.