We hebben al enkele grote kapitaalverhogingen achter de rug, en Asit Biotech heeft zopas als eerste Belgische onderneming dit jaar aangekondigd dat ze naar de beurs trekt. Het biotechnologiebedrijf, dat onder meer producten ontwikkelt tegen huismijt- en graspollenallergie, gaat voor een notering in Brussel en Parijs. Wie overweegt in te schrijven op het aandeel, kan met deze handleiding aan de slag, zodra Asit Biotech zijn prospectus heeft gepubliceerd. We vertrekken vanuit een dissectie van het prospectus van Xior, de jongste beursnieuwkomer in Brussel.
...

We hebben al enkele grote kapitaalverhogingen achter de rug, en Asit Biotech heeft zopas als eerste Belgische onderneming dit jaar aangekondigd dat ze naar de beurs trekt. Het biotechnologiebedrijf, dat onder meer producten ontwikkelt tegen huismijt- en graspollenallergie, gaat voor een notering in Brussel en Parijs. Wie overweegt in te schrijven op het aandeel, kan met deze handleiding aan de slag, zodra Asit Biotech zijn prospectus heeft gepubliceerd. We vertrekken vanuit een dissectie van het prospectus van Xior, de jongste beursnieuwkomer in Brussel. Ondernemingen die naar de beurs trekken en de zakenbankiers die de beursintroductie in goede banen leiden, proberen de beleggers warm te maken voor dat aandeel. Ze hebben er alle belang bij dat de transactie geslaagd verloopt. Ze verstoppen de risico's van het bedrijf niet, maar de belegger moet die zelf zoeken in het prospectus, de uitvoerige documentatie over de beursoperatie. Elke onderneming die geld wil ophalen op de beurs, is verplicht een uitvoerig prospectus met essentiële informatie te publiceren. Maar slechts weinig beleggers voelen zich geroepen die te lezen. De reden is eenvoudig: zelfs voor weinig complexe ondernemingen beslaat het document al snel enkele honderden pagina's, gevuld met vaak zeer technische informatie. Zo is het prospectus van Xior, dat investeert in studentenwoningen, 218 pagina's lang. Die omvang is niet alleen een drempel voor beleggers: ook voor de bedrijven die geld ophalen via de beurs, is de prospectusverplichting een zware last. In België worden alle prospectussen goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Die instelling ziet erop toe dat alle wettelijk vereiste informatie over de onderneming correct in het prospectus staat. Maar een goedkeuring betekent niet dat u zomaar moet deelnemen aan de beursintroductie. De FSMA benadrukt dat een goedgekeurde prospectus geen garantie biedt op een succesvolle belegging. Het is aan de belegger om de risico's van de onderneming in te schatten. Beursgenoteerde bedrijven krijgen veel aandacht in de media, maar over bedrijven die naar de beurs trekken, is doorgaans nog maar weinig bekend. Een belegger die investeert in een onderneming die hij niet kent, neemt een risico. Om het met de woorden van Warren Buffett te zeggen: "Beleggen in iets wat je niet kent, is zoals blind rijden: een garantie op een crash. Zolang de weg recht is, is er geen probleem. Maar bij de minste put in de weg of lichte bocht ga je paniekeren en crash je." Werner Eetezonne, de directeur Origination bij KBC, wijst erop dat een prospectus verschillende interessante onderdelen heeft voor een belegger. De belangrijkste zijn de beschrijving van het bedrijf, de voorwaarden van het aanbod en de risicofactoren. Die factoren geven niet alleen een idee van de risico's die zijn verbonden aan de onderneming, maar ook aan het instrument waarmee ze geld wil ophalen. Een prospectus wordt niet alleen opgesteld bij een beursintroductie, maar bijvoorbeeld ook bij de uitgifte van een obligatie. Hij bevat alle voorwaarden die aan die uitgifte zijn gekoppeld, zoals de betaaldata, de couponberekening (in geval van een variabele coupon), de voorwaarden die aan de terugbetaling van het kapitaal zijn verbonden en de prioriteit van de terugbetaling in geval van een faillissement. Volgens Eetezonne moet de belegger op basis van die informatie nagaan of het financiële instrument past bij zijn beleggersprofiel en binnen zijn beleggingsportefeuille. Elk prospectus begint met een samenvatting, waarin de belegger de belangrijkste informatie over de onderneming en de kapitaaloperatie terugvindt. Voor de particuliere belegger is de samenvatting de toegankelijkste bron van informatie, al kan die ook enkele tientallen pagina's beslaan. Er staat onder meer in wat de onderneming doet, hoe ze haar geld verdient en hoe sterk ze financieel is. We nemen de beursgang van Xior als voorbeeld. Het prospectus start met een samenvatting van bijna dertig pagina's (pagina 15 tot 43). Ze begint met een omschrijving van de aard van de activiteiten en de kerngegevens van de vastgoedportefeuille (het aantal panden, hun reële waarde, de bezettingsgraad en de geografische spreiding). Ze gaat ook in op de belangrijkste trends in de sector van de studentenhuisvesting, zoals de dreiging die uitgaat van de bouw van grote studentenresidenties door particuliere verhuurders. Daarnaast geeft ze een beeld van het aandeelhouderschap na de beursgang. De belegger kan zo ontdekken wie de grote aandeelhouders zijn, die ook een belangrijke invloed hebben op het management. Op pagina 20 staat bijvoorbeeld dat de vennootschap Aloxe nv, gecontroleerd door Christian Teunissen, Ben Van Loo en Frederik Snauwaert, na de beursgang ongeveer een kwart van de aandelen zal bezitten. Behalve de karakteristieken van de onderneming bevat de samenvatting ook een beknopt overzicht van de financiële toestand van Xior. Op pagina 22 staat de balans, met een overzicht van de activa - de schulden en het eigen vermogen van de vennootschap - en de recentste resultatenrekening. Er wordt ook een voorspelling meegegeven van het dividend voor het boekjaar 2016, namelijk 1,13 euro. Hoewel er geen garantie is dat het dividend ook echt wordt uitgekeerd, geeft dat wel een idee van het toekomstige dividendrendement (in dit geval 4,5 procent bruto). Op pagina 24 en volgende staat dat Xior gewone aandelen uitgeeft, waaraan rechten verbonden zijn, zoals stemrecht en een dividend. De lezer vindt er ook de Isin-code en verneemt dat de aandelen worden verhandeld op Euronext Brussel. Vanaf pagina 27 leest hij welke risico's zijn verbonden aan de onderneming en de aangeboden effecten. Een uitgebreide beschrijving volgt verder in het prospectus (pagina 45 tot 77). De samenvatting geeft ook inzicht in de opzet van de beursgang: Xior haalt geld op voor de uitbreiding van zijn vastgoedportefeuille en de herfinanciering van schulden (pagina 35). De belegger verneemt ook wat hij moet doen om deel te nemen aan de beursgang en hoeveel tijd hij daarvoor heeft (pagina 37). Beleggen is geen exacte wetenschap. Hoe grondig u de samenvatting of het volledige prospectus ook leest, u hebt nooit 100 procent zekerheid dat u een goede belegging doet. Zelfs de beste analisten en fondsbeheerders kunnen geld verliezen met hun investeringen. Onthoud daarom altijd de belangrijkste regel van het beleggen: spreid uw beleggingen. Beperk altijd het bedrag dat u in een nieuwe beursintroductie investeert, afhankelijk van uw beleggersprofiel. MATHIAS NUTTINDe samenvatting van het prospectus is voor de particuliere belegger de meest toegankelijke bron van informatie. Hoe grondig u het prospectus ook leest, u hebt nooit 100 procent zekerheid dat u een goede belegging doet. "Beleggen in iets wat je niet kent, is zoals blind rijden: een garantie op een crash" - Warren Buffett