Het Antwerpse fusieziekenhuis ZNA eindigde vorig jaar 4,5 miljoen euro in het rood, maar verwacht dit jaar break-even te draaien. Dat zeggen CEO Bruno Holthof en financieel directeur Nathasja Van Bael. Daarmee zijn de laatste restjes financieel puin van de voormalige Antwerpse OCMW-ziekenhuizen bijna geruimd. In 2006 realiseerde ZNA een verlies van 5,6 miljoen.
...

Het Antwerpse fusieziekenhuis ZNA eindigde vorig jaar 4,5 miljoen euro in het rood, maar verwacht dit jaar break-even te draaien. Dat zeggen CEO Bruno Holthof en financieel directeur Nathasja Van Bael. Daarmee zijn de laatste restjes financieel puin van de voormalige Antwerpse OCMW-ziekenhuizen bijna geruimd. In 2006 realiseerde ZNA een verlies van 5,6 miljoen. ZNA blijft met het verlies langer dan verwacht in de rode cijfers hangen. In 2003 werd nog gemikt op een break-even in 2006. "Maar we hebben meer dan verwacht moeten bijsturen", zegt Holthof. Een ziekenhuisbegroting is een echte heksentoer. Ziekenhuizen recupereren geld voor ingrepen en behandelingen niet enkel van patiënten, maar ook van de overheid. Hoeveel die ophoest, kan enkel worden geraamd en wordt pas jaren later duidelijk. Zo zijn recentelijk pas de rekeningen over het boekjaar 2001 bijgepast. Daarom ook dat ZNA een vijfde van de geschatte inkomsten boekt als voorzieningen. "We hebben nooit de garantie dat we al dat geld zien, en dat is absoluut moeilijk werken", zegt Holthof, die oproept om het systeem van financiering van ziekenhuizen te wijzigen. ZNA gaat bovendien gebukt onder een historische schuld van 300 miljoen euro uit de OCMW-jaren, die deels aan de Stad Antwerpen moet worden afgelost. ZNA heeft ook geld te goed van de 'sociale Maribel' die lagere sociale bijdragen voorziet. Omdat de ZNA-ziekenhuizen na de fusie zijn overgestapt van een openbaar naar een vzw-statuut, moeten zij daarvoor putten uit een privéfonds. Dat heeft iedereen uitbetaald, behalve ZNA, stelt Van Bael. "We hebben dan ook de overheid gedagvaard. Dit is geen behoorlijk bestuur. Dit gaat over 10 miljoen, die geboekt staan als inkomsten", zegt Holthof, die hoopt dat de zaak binnenkort geregeld wordt. Bovendien heeft een wijziging in het pensioenplan van de statutaire medewerkers van ZNA geleid tot gestegen RSZ-bijdragen. "We betalen die RSZ al wel maar hebben dat geld nog niet gekregen", zegt Holthof. "We hebben het optelsommetje gemaakt, en het gaat nu al over 40 miljoen euro die op onze bankrekening zou moeten staan." Goed nieuws is dat de bedrijfskasstroom steeg van 22 miljoen euro in 2006 tot 31 miljoen in 2007 en dit jaar verder zou aantrekken ondanks een verwachte groei van de kosten van zowat 6 % als gevolg van de indexaanpassing en hogere barema's. Het personeelsbestand zou dit jaar ondanks extra activiteiten stabiel blijven op ongeveer 4950 voltijdse equivalenten "Door een efficiëntere werking in de back- office kunnen extra mensen worden ingezet voor patiëntenzorg", zegt Holthof. Be. L.