De zestiende eeuw was een van de meest zinderende in de geschiedenis. In het rijk van de Habsburgse keizer Kare...

De zestiende eeuw was een van de meest zinderende in de geschiedenis. In het rijk van de Habsburgse keizer Karel ging de zon nooit onder. De protestantse reformatie werd bloedig onderdrukt. Oorlog volgde op oorlog, er was oproer overal in Europa, heksen werden vervolgd. Maar er was ook intellectuele vooruitgang: het humanisme, de renaissance, Mercator, Erasmus, Vesalius. Francis Weyns vertelt het verhaal van die eeuw, met duiding, anekdotes en menselijke verhalen.