In de context van diverse artikelen en uitspraken in o.a. Trends en het tv-nieuws zijn 50-plussers mensen die in België tien tot vijftien jaar vroeger afgeschreven worden in ons arbeidscircuit. Er is zodoende een gigantische groep mensen die om de één of andere reden werkloos geworden zijn maar waarvan er zeker meerdere tienduizenden zijn die zich nog te jong voelen om te stoppen maar die zowel door de regering als door de VDAB gedumpt worden. En als wij 50-plussers zeggen, zouden wij in feite al ...

In de context van diverse artikelen en uitspraken in o.a. Trends en het tv-nieuws zijn 50-plussers mensen die in België tien tot vijftien jaar vroeger afgeschreven worden in ons arbeidscircuit. Er is zodoende een gigantische groep mensen die om de één of andere reden werkloos geworden zijn maar waarvan er zeker meerdere tienduizenden zijn die zich nog te jong voelen om te stoppen maar die zowel door de regering als door de VDAB gedumpt worden. En als wij 50-plussers zeggen, zouden wij in feite al moeten beginnen met te zeggen dat dit proces zich al inzet vanaf 45 jaar.Wij gaan ingenieurs te kort hebben schreeuwt de regering, omdat er zich 1000 studenten minder aangeboden hebben voor deze studierichting. Indien wij alle 45- of 50-plussers-ingenieurs, die willen werken maar die geen werken vinden ondanks hun kwalitatieve bagage, uit de werkloosheidssfeer zouden halen, dan zouden er dat meerdere duizenden zijn met nog zeker 5 tot 15 jaar werkinteresse. Maar vraag deze gegevens niet aan de VDAB of de regering, want ze hebben ze niet en ze willen ze ook niet hebben ! Daarom zijn we bezig een vzw op te richten die "Start-Invest" zal heten en die alle werklozen met een intellectuele bagage en werkgevers die geïnteresseerd zijn in deze mensen (mannen of vrouwen) zal groeperen om deze mensen, kader- en niet-kaderleden, die door onze officiële instanties genegeerd worden, samen te brengen om hen zodoende nog aan het werk te helpen via bijvoorbeeld contracten van bepaalde duur al of niet verlengbaar en dit zonder de werknemers of werkgevers via dure advertenties, selectiebureaus of outplacementbureaus op kosten te jagen. Daarom doen wij een beroep op al diegene die verplicht deeltijds werken of volledig werkloos zijn zich te melden bij "Start-Invest vzw" t.a.v. Iwein D'Haeseleer, Hollestraat 56 in 9310 Moorsel-Aalst, tel./fax : (053) 78.18.33, uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dezelfde meldingsoproep richten wij eveneens naar de werkgevers die interesse hebben voor dit type werknemers, zijnde mensen die met hun ervaring en kennis zeker bereid zullen zijn om te werken onder één of ander contract met een niet overdreven loon. Tevens doen wij een oproep naar al de mensen met kapitaal plus werkgevers en werknemers (werklozen en anderen) die nut zien in onze organisatie met de vraag deze vzw mede te willen oprichten en/of te ondersteunen en te helpen deze draaiend te houden in zijn dagelijkse bezigheden en kosten. Iwein D'Haeseleer, Moorsel-Aalst.Pieter Vanherpe, Roeselare.