Nyxoah is niet de eerste beursgang in de Belgische healthtechsector. Het Waalse IBA trok eerder al naar de beurs. De specialist in protontherapie haalde deze maand de pers met een deal van minstens 100 miljoen euro in China. Sequana Medical noteert sinds vorig jaar op de beurs. Ook de Leuvense maker van slimme operatiezalen eSaturnus, die in 2016 werd verkocht aan Sony, is een opvallende exit.
...

Nyxoah is niet de eerste beursgang in de Belgische healthtechsector. Het Waalse IBA trok eerder al naar de beurs. De specialist in protontherapie haalde deze maand de pers met een deal van minstens 100 miljoen euro in China. Sequana Medical noteert sinds vorig jaar op de beurs. Ook de Leuvense maker van slimme operatiezalen eSaturnus, die in 2016 werd verkocht aan Sony, is een opvallende exit. "Healthtech heeft goede kaarten in ons land door de aanwezigheid van academische kennis, een matuur gezondheidssysteem, een bloeiend biotechecosysteem, ervaren ondernemers en gespecialiseerde investeerders", zegt Omar Mohout, entrepreneurship fellow bij het onderzoekscentrum Sirris. "De samenkomst van digitalisering, biotech en medische technologie is een perfecte storm voor dit land." Onder meer dankzij de bloeiende biotechsector investeren ook voldoende fondsen in healthtechbedrijven. Annie Vereecken en Herman Verrelst, die groot werden in de biotech, lanceerden dit jaar Heran HealthTech Fund 1 voor medische technologie en digitale gezondheid. Volgens het aantal investeringen in healthtech staat België op de zesde plaats in Europa, en op de zevende plek volgens het bedrag aan investeringen, zegt Omar Mohout: "Naast de grote drie - het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk - doen Zweden en Zwitserland het beter dan ons land. Europese topsteden zijn Londen, Parijs, Stockholm, Cambridge en Berlijn. Als je kijkt naar het aantal bedrijven, dan is Brussel de Belgische healthtechstad. Volgens het opgehaalde kapitaal is dat Leuven. In de healthtechsector zijn meer vrouwelijke ondernemers actief: 14 procent in plaats van 9 procent in andere sectoren." De vergrijzing van de bevolking stimuleerde de ontwikkeling van medische technologie al. De covid-19-pandemie versnelt de digitalisering in de gezondheidszorg. "Ons platform helpt ziekenhuizen data te verwerken", zegt Dries Hens, de medeoprichter van het Leuvense bedrijf Lynxcare. "Via datamining analyseren we de verslagen van de spoed- en andere afdelingen. Onze technologie is tijdens de coronapandemie ingezet om meer inzicht te krijgen in de symptomen die kunnen leiden tot een ingrijpendere aanpak, zoals beademing of de opname op de afdeling intensieve zorg. Covid-19 heeft aangetoond dat rapportering cruciaal is om de beslissingen in ziekenhuizen en door de overheid te ondersteunen. Ziekenhuizen hebben honger om te innoveren, om meer met hun data te doen." Het Gentse Indigo Diabetes, dat een sensor maakt om mensen met diabetes te helpen, haalde deze zomer 38 miljoen euro op, onder meer bij Ackermans & van Haaren. De holding investeerde ook in OncoDNA. Daarnaast schreven Icometrix, miDiagnostics, Ontoforce, Cubigo, Fibricheck of Byteflies opmerkelijke ondernemersverhalen. Dat er zoveel talentvolle healthtechbedrijven zijn, betekent niet dat het succes voor het rapen ligt. De sector is kapitaalintensief, de innovatie verloopt traag omdat ziekenhuizen niet op dezelfde manier georganiseerd zijn en de regelgeving niet snel genoeg wordt aangepast. "Ziekenhuizen hebben ook geen gigantische budgetten. Je moet direct waarde toevoegen voor je binnen raakt. Je moet goed nadenken over je businesscase", raadt Dries Hens aan. Epihunter is een relatief jong en klein bedrijf. Zijn eerste product maakt de stille aanvallen van absence-epilepsie (de patiënt staart enkele seconden voor zich uit, en hervat daarna zijn bezigheden) zichtbaar. "In België is het een grote uitdaging een product dat niet puur medisch is, in het gezondheidssysteem in te passen. België is als klein en verscheiden land perfect om dingen uit te proberen, maar jammer genoeg is ons gezondheidszorgsysteem nog te rigide", zegt Tim Buckinx, de oprichter van Epihunter. "Dat belet ons in eigen land een thuisvoordeel uit te spelen." Het bedrijf trok naar Australië om te groeien. "Daar is een sterke onderzoeksgemeenschap rond epilepsie en onder bepaalde voorwaarden krijgen mensen een budget dat ze kunnen spenderen aan hulpmiddelen naar keuze. Australië is de eerste markt waar ons product wordt terugbetaald", zegt Buckinx. Met mHealthBelgium is er een platform voor mobiele gezondheidstoepassingen die voldoen aan de Europese wetgeving, maar een echte duw in de rug voor start-ups is dat volgens Buckinx niet. Hij verwijst naar Duitsland, waar onlangs de Digitale-Versorgung-Gesetz werd gelanceerd. Medische apps met een CE-certificaat kunnen een jaar lang worden terugbetaald. "Een start-up krijgt zo een jaar de tijd om zijn waarde te bewijzen", zegt Tim Buckinx. Lynxcare, dat al heel wat verder staat en 3,6 miljoen euro kapitaal ophaalde, besloot van meet af aan een zakenmodel te ontwikkelen dat niet is gebaseerd op terugbetaling. Dries Hens heeft er begrip voor dat de overheid medische apps niet meteen terugbetaalt: "Ik begrijp de terughoudendheid. Het budget voor gezondheidszorg zal niet groter worden. Het is belangrijk dat start-ups kunnen aantonen dat er waarde is." Dries Hens hoopt dat het kader voor digitale gezondheidstechnologie nog duidelijker zal worden. "Je moet weten aan welke criteria je moet voldoen. Een waardegedreven aanpak zou een enorme stap vooruit zijn. Dan hangt de financiering niet enkel af van de service, bijvoorbeeld een operatie, maar van de uitkomst van een behandeling."