De regering legt de laatste hand aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Minister van Financiën Didier Reynders ( PRL) wil de klus nog in februari klaren.
...

De regering legt de laatste hand aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Minister van Financiën Didier Reynders ( PRL) wil de klus nog in februari klaren. Het tarief van de vennootschapsbelasting zakt van 40,17% naar 33,99%. Dankzij compenserende maatregelen zal deze operatie de schatkist geen euro kosten. Toch maakt Reynders zich sterk dat alle bedrijven erbij winnen - op voorwaarde dat ze goed inspelen op de geplande wijzigingen. "Maar dit is geen oproep tot fiscaal incivisme," zegt Philippe Vanclooster, vennoot van PricewaterhouseCoopers Tax Consultants. PHILIPPE VANCLOOSTER (PwC). "Uit het rapport van de Europese Commissie van oktober 2001 blijkt dat een algemene tariefverlaging de concurrentiekracht van de bedrijven verbetert, zelfs als de belastbare grondslag uitbreidt. "Je mag de terugverdieneffecten van zo'n operatie niet onderschatten. Kijk maar naar Ierland en Luxemburg. Ook de recente hervorming in de personenbelasting betekent voor de ondernemingen een nettobesparing. Ten slotte staat op de prioriteitenlijst van premier Guy Verhofstadt ( VLD) de geleidelijke invoering van de fiscale consolidatie. In de toekomst zullen bedrijven binnen eenzelfde groep dus één belastingaangifte mogen indienen, wat hen een reële besparing kan opleveren." VANCLOOSTER. "Dat zou nefast zijn. Het bedrijfsleven heeft immers nood aan rechtszekerheid. Maar ik geloof niet dat Reynders zijn woord zal breken. Technisch kun je een heffing van 10% op liquidatiemeerwaarden makkelijk koppelen aan het feit van de ontbinding in plaats van aan het kalenderjaar. Hetzelfde geldt voor een beperking van de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten. "Wel is het belangrijk dat de regering haar plannen op voorhand goed uitdoktert, zodat ze achteraf niet hoeft te corrigeren. Dat is in het verleden jammer genoeg met de coördinatiecentra en de investeringsaftrek gebeurd. Een versoepeling van het ruling-beleid - voorafgaande overeenkomsten met de fiscus - zal voor de nodige rust zorgen." E.P.