We hoeven er geen doekjes om te winden: 2009 was een verloren jaar voor Euronav. Het was het eerste verliesjaar in zijn prille bestaan als onafhankelijk bedrijf. Vooral het einde van het jaar was erg pijnlijk. In het laatste kwartaal zag de zeevervoerder zich ertoe verplicht een verlies van 31,1 miljoen USD in de boeken te schrijven. Een jaar eerder kon het bedrijf nog prat gaan op een winst van 36 miljoen USD. Voor heel 2009 kleurde de balans dieprood, met een nettoverlies dat geschat wordt op 25,2 miljoen USD.
...

We hoeven er geen doekjes om te winden: 2009 was een verloren jaar voor Euronav. Het was het eerste verliesjaar in zijn prille bestaan als onafhankelijk bedrijf. Vooral het einde van het jaar was erg pijnlijk. In het laatste kwartaal zag de zeevervoerder zich ertoe verplicht een verlies van 31,1 miljoen USD in de boeken te schrijven. Een jaar eerder kon het bedrijf nog prat gaan op een winst van 36 miljoen USD. Voor heel 2009 kleurde de balans dieprood, met een nettoverlies dat geschat wordt op 25,2 miljoen USD. De beroerde cijfers van 2009 zijn te wijten aan een combinatie van ongunstige factoren. In de eerste plaats is de vraag naar olie vorig jaar fors gedaald. Ondanks prijzen die veel lager lagen dan de top van 147 USD half 2008, nam het olieverbruik duidelijk af. Als gevolg van de hevige concurrentie in de sector en de sterk geslonken orderboeken, zijn de prijzen van het zeevervoer sterk gedaald. In het vierde kwartaal schommelde het gemiddelde tarief voor de huur van een VLCC-schip (grote olietankers) rond 25.500 USD per dag. Een jaar eerder was dat nog 58.000 USD. Tot overmaat van ramp zag Euronav zich ertoe verplicht een provisie van 8,7 miljoen USD aan te leggen als gevolg van een te late levering van een FSO-schip (een speciaal soort schip dat wordt gebruikt voor de opslag van olie), dat bedoeld is voor het olieveld Al Shaheen nabij Qatar. Die provisie zal wellicht niet volstaan, aangezien het contract uiteindelijk simpelweg werd geannuleerd. Dat is uiteraard een forse klap voor Euronav. Bij de voorstelling van de weinig imponerende cijfers voor het vierde kwartaal, bleef het management van Euronav echter glimlachen. Het is er namelijk zeker van dat 2010 alleen maar beter kan worden. En daar zijn wij het roerend mee eens. De gemiddelde transportprijs voor VLCC-schepen is intussen al hersteld naar meer dan comfortabele niveaus. Dat is onder meer te danken aan de koudegolf aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, die de vraag naar ruwe olie de hoogte heeft ingejaagd. Het gemiddelde tarief bedraagt nu 88.350 USD voor olietransport in VLCC-schepen. 2010 is ook het jaar waarin enkelwandige schepen uit het oceaanverkeer zullen worden gebannen. Volgens schattingen van Lloyd's Register-Fairplay zal daardoor 15 % van de huidige vloot verdwijnen. Euronav, dat beschikt over een jonge vloot van amper zes jaar oud, ondervindt geen nadeel van de maatregel, aangezien het alleen over dubbelwandige schepen beschikt. De zeer hoge concurrentiedruk in de sector zou moeten afnemen zodra de orderboeken weer beginnen vol te lopen en dat is uiteraard goed nieuws voor Euronav. Ongeveer een jaar geleden noteerde het aandeel Euronav met 8 EUR op zijn laagste punt. Sindsdien heeft het al een hele weg afgelegd en vandaag schommelt de koers rond 17 EUR. De stijging van 112 % zal dit jaar wellicht niet herhaald worden. Het zou weinig realistisch zijn om daarvan uit te gaan. Niettemin mag het aandeel met een koers-winstverhouding van 3 en een koers-boekwaardeverhouding van 1,01 nog altijd als goedkoop beschouwd worden. We bevinden ons bovendien nog steeds ver van de top. In juli 2008, voor de instorting van de olieprijzen, bedroeg de koers van Euronav nog 30,80 EUR. Op korte termijn riskeert het aandeel echter onder druk te komen als gevolg van de annulatie van het contract voor het laattijdig opgeleverde FSO-schip. Profiteer van die tijdelijke correctie om het aandeel in te slaan. (C) Door Karine Huet