Alain Zenner ( MR) wil een volledig verbod op bijkomende diensten voor bedrijfsrevisoren. Volgens de regeringscommissaris - belast met de bestrijding van de fiscale fraude - is de wanverhouding in de inkomsten uit audit- en niet-auditfuncties soms zó groot dat de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur op de jaarrekening in het gedrang komt. Maar het wetsontwerp Deugdelijk Bestuur, waaraan nu al tweeënhalf jaar gewerkt word...

Alain Zenner ( MR) wil een volledig verbod op bijkomende diensten voor bedrijfsrevisoren. Volgens de regeringscommissaris - belast met de bestrijding van de fiscale fraude - is de wanverhouding in de inkomsten uit audit- en niet-auditfuncties soms zó groot dat de onafhankelijkheid van de wettelijke controleur op de jaarrekening in het gedrang komt. Maar het wetsontwerp Deugdelijk Bestuur, waaraan nu al tweeënhalf jaar gewerkt wordt, legt slechts een beperking van het aantal consultingdiensten op. Senator Paul De Grauwe ( VLD), initiatiefnemer en voorzitter van de werkgroep, vreest dat het kind met het badwater wordt weggegooid. PAUL DE GRAUWE (KU LEUVEN). "Ja, deze maatregel stond zelfs in het oorspronkelijke voorstel van de werkgroep. Theoretisch is een absoluut verbod nog altijd de beste oplossing. Maar pragmatisch hebben we wat water in de wijn moeten doen om een algemene consensus te krijgen. Onder druk van de sector, die sterke argumenten op tafel legde, heeft de politieke interkabinettenwerkgroep toen beslist om de Europese richtlijn te volgen en een lijst van verboden niet-auditdiensten voor de bedrijfsrevisor op te stellen." DE GRAUWE. "Inderdaad. Daarom verstrengde de Senaat eind juni het wetsontwerp, ondanks een eerdere goedkeuring door de Kamer op 18 april 2002. Zo zullen volgens het amendement van François Roelants du Vivier (MR) de vergoedingen van de bedrijfsrevisor voor zijn nevenactiviteiten nooit hoger mogen liggen dan die voor zijn hoofdfunctie. De tekst wordt nu ter goedkeuring naar de Kamer teruggestuurd. Normaal is dat een formaliteit. De interpellatie van Zenner dreigt echter een doos van Pandora te worden en alles op de helling te zetten, nu de verkiezingskoorts opnieuw opduikt. Naast de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor verbetert het wetsontwerp nog de werking van de algemene vergadering en de bestuursorganen. Je kunt deze maatregelen niet langer uitstellen." DE GRAUWE. "Ja, want strenge en duidelijke regels vermijden belangenconflicten. Zo ben ik ook tegen optiecontracten voor topmanagers. Die hebben de neiging om tijdens hun mandaat alles te doen om de koersen kunstmatig op te drijven, en dan snel langs de kassa te gaan. Dat getuigt niet van een langetermijnstrategie." E.P. [{ssquf}]