Toen Kurt Peleman (35) indertijd als licentiaat economische wetenschappen afstudeerde aan de KU Leuven, wilde hij zijn sociaal engagement koppelen aan zijn buitenlandse werkervaring. Hij solliciteerde bij Artsen zonder Grenzen ( AzG) en werkte als financieel en administratief verantwoordelijke veertien maanden in Thailand en een half jaar in Kenia. Na een zijsprong naar ...

Toen Kurt Peleman (35) indertijd als licentiaat economische wetenschappen afstudeerde aan de KU Leuven, wilde hij zijn sociaal engagement koppelen aan zijn buitenlandse werkervaring. Hij solliciteerde bij Artsen zonder Grenzen ( AzG) en werkte als financieel en administratief verantwoordelijke veertien maanden in Thailand en een half jaar in Kenia. Na een zijsprong naar Kredietbank vertrok hij met Artsen zonder Grenzen naar Tsjetsjenië, Bosnië en Angola. In dat land werkte hij na zijn opdracht voor AzG een jaar voor de Verenigde Naties. In 1999 werd hij directeur van Artsen zonder Grenzen Noorwegen. Twee jaar later vond hij het beroep van filantropieconsulent uit. Omdat hij zijn commerciële netwerk van nul moet opbouwen, gaat Peleman praten met een aantal vermogensbankiers. Hij wil hen ervan overtuigen dat filantropie commercieel interessant is, omdat het de band met de klant aanhaalt. "Je moet een filantropiebudget zien als een pakket dat wordt beheerd als een portefeuille, met daarin zowel giften voor 'blue chips' als het Rode Kruis en AzG, als bedragen voor duurzame filantropische projecten." Precies in die laatste categorie, ook 'strategische filantropie' genoemd, is Peleman actief. Tijdens een gesprek peilt hij naar de maatschappelijke waarden van de klant, stelt een realistisch businessplan op en bouwt partnerships uit met organisaties die werken binnen de door de klant gekozen domeinen. Gezien de traag werkende kracht van sociale verandering werkt hij met akkoorden die over drie tot vijf jaar lopen. Momenteel heeft hij vijf klanten, verspreid over België, Nederland en Frankrijk. De budgetten variëren van 50.000 tot 500.000 euro per jaar. Bij die bedragen gaat het om de opbrengst van kapitaal of zuivere giften. Peleman: "Het was nooit de bedoeling om hiermee veel geld te verdienen. Ik leef van mijn job en dat ondanks het slechte beursklimaat waarin ik ben gestart. Eerlijk gezegd stond ik altijd wat sceptisch tegenover mensen met veel geld, maar ik beleef veel plezier aan het contact met mijn klanten. Hun emotionele betrokkenheid is enorm."Philip Hanssens "Ik stond altijd wat sceptisch tegenover mensen met veel geld, maar de emotionele betrokkenheid van mijn klanten is enorm."