De nar van de manager
...

De nar van de managerDe managementgoeroes liggen onder vuur. In The Paradox Principles (zie vorige blz.) wordt gepleit voor meer gezond verstand en minder blind vertrouwen in modieuze concepten. De Nederlandse organisatie-adviseur Peter Camp doet een gelijkaardige oproep in De negensprong. Hij richt zich op zelfmanagement, al betrekt hij ook de bedrijven in zijn betoog : " De negensprong is ook voor organisaties die hun belangen op die van hun mensen willen afstemmen." Beeldend kunstenaar Funs Erens illustreerde het boek, niet met obligate cartoons, maar met getekende doordenkers. Camp waarschuwt voor het strovuureffect van de goeroes en hun trends. Een strovuur brandt in korte tijd zeer fel. Het geeft veel warmte en licht, maar is zo weer uit. Veel energie gaat meteen in rook op. Het gevaar ontstaat dat je die kortstondige roes dan maar bij de volgende goeroe zoekt, waardoor je een sloganleven gaat leiden. Overleven in de huidige economische context leidt sowieso al gauw tot wildwatermanagement. Hoelang zo'n leven in vijfde versnelling uit te houden valt, is één van de vragen die Camp behandelt. Hij stelt een aantal stress reducerende recepten voor en neemt tegelijkertijd afstand van enkele dubieuze stresskuren. Wat te denken van zeewierorgasmes en urinetherapieën, volgens business-magazine Bussy de jongste trend bij managers die fit willen blijven ? Ondertussen ventileren komieken, cabaretiers en voetbaltrainers hun opvattingen over inzet, teamgeest en motivering. Camp commentarieert : "In feite zijn ze allemaal narren van de managers : underdogs en cultfiguren, spiegels voor anderen, goochelaars die orde in de chaos scheppen door het onverklaarbare te verbinden met het vertrouwde en de onhebbelijke gewoonte hebben altijd de waarheid te spreken." Welk menu stelt Camp dan voor ? Zijn dubbele ondertitel wijst de weg : Overleven als kunst Jezelf managen met de matrix. In die matrix vinden we negen invalshoeken, die zowel naar het materiële als het psychische verwijzen. De negen op een rij : successen boeken, je werk organiseren, jezelf scholen, een netwerk opbouwen, invloed uitoefenen, jezelf ontplooien, aangeven wie je wilt zijn, ideeën delen met anderen en vitaal blijven. Met de matrixmanagementmethode kan je een persoonlijke sterkte-zwakte-analyse maken, de balans opmaken, prioriteiten stellen en nagaan welke punten je verder moet uitdiepen. Het geheel mondt uit in een lange vragenlijst die je stevig met jezelf confronteert. Ter illustratie de vier vragen over het thema deskundigheid : "Mijn behoeften aan extra kennis, ik wil ervaring opdoen met..., mijn leerstijlen, mijn opleidingswensen." Dit boek peilt naar de mens achter de manager. De lectuur ervan is altijd een beetje psycho-reizen. Helaas harkt Camp een aardige hoop clichés bijeen, waardoor het déjà-lu-gevoel nooit ver uit de buurt is. Wie dat euvel voor lief neemt, krijgt wel een nuttig overzicht, waarin tal van technieken en tendensen besproken worden, van de Rationeel Emotieve Therapie tot New Age Management. LDD Peter Camp & Funs Erens, De negensprong. Contact, 224 blz., 495 fr.