Jo Sanders is consultant en coach van topexecutives. Hij is ook de auteur van het onlangs uitgegeven boek 'Leiders & Paradoxen'. "In tijden van belangrijke veranderingen word je soms geconfronteerd met het feit dat je rationeel weet wat je moet doen, maar dat je er niet in slaagt om te veranderen", analyseert Sanders in zijn boek. "Op het eerste gezicht is dat onverklaarbaar. Bij nader onderzoek blijkt dat je immuun bent voor de verandering omdat je een ...

Jo Sanders is consultant en coach van topexecutives. Hij is ook de auteur van het onlangs uitgegeven boek 'Leiders & Paradoxen'. "In tijden van belangrijke veranderingen word je soms geconfronteerd met het feit dat je rationeel weet wat je moet doen, maar dat je er niet in slaagt om te veranderen", analyseert Sanders in zijn boek. "Op het eerste gezicht is dat onverklaarbaar. Bij nader onderzoek blijkt dat je immuun bent voor de verandering omdat je een hidden competing commitment hebt: een onbewust concurrerend engagement. Aan de basis ligt een goed verscholen assumptie die je vaak al sinds jouw kindertijd onbewust koestert." In zijn zoektocht naar zijn eigen hidden competing commitment vond Sanders de beste raad in het boek 'Niemandskinderen' van de Nederlandse Carine Roodvoets. "De speurtocht naar feiten en de waarheid uit de kindertijd van personen die zeer autoritair opgevoed zijn, vindt niet buiten henzelf plaats, maar in henzelf. Dit komt doordat de beelden uit hun kindertijd onscherp en soms tegenstrijdig zijn", aldus Sanders. "De autoritaire sfeer thuis en de aanpak van vader en/of moeder werden verdrongen om te kunnen overleven. Het is belangrijk dat deze personen later zichzelf toestaan om herinneringen op te halen, de beelden te onderzoeken en erover te praten. Soms is dat moeilijk. Wat blijft er over van het beeld dat ze van hun eigen jeugd hebben gemaakt? Alles wat ze toen niet konden en wilden voelen, voelen ze nu. Alles wat ze toen niet konden verdragen, moeten ze nu dragen. Afweer- en overlevingsmechanismen worden ontmanteld voor zover dat mogelijk en nodig is, en wat overblijft is de naakte waarheid. Langzamerhand verdwijnen de spoken uit hun jeugd. Niet door ze te verjagen, niet door ze te bestrijden, niet door ze te negeren, maar door ze onder ogen te zien. Wanneer je de moed hebt en de tijd neemt om op zoek te gaan naar jouw hidden competing commitment kan dit zeer confronterend zijn en het gevoel geven van een koud bad. Eerst schrik je ervan, maar nadien ervaar je het als bevrijdend, verfrissend en krachtgevend." TOPLUI GEVEN RAAD. Advies krijgt u elke dag. Gevraagd en even vaak ongevraagd. Wat onderscheidt goede en slechte raad van elkaar? Vlaamse topmensen bekennen aan Trends welk advies hun carrière in de juiste richting stuwde. Deze week: Jo Sanders. L.D.