Zeer teleurstellend. Zo omschrijft het management van CMB de prijsevolutie van het scheepstransport van droge bulk. Niemand kan hen ongelijk geven. De tarieven zijn de voorbije maanden opnieuw fors gedaald. Begin februari haalden ze zelfs het laagste niveau van de voorbije tien jaar -- lager zelfs dan in het najaar van 2008. Daardoor is de hele sector ertoe veroordeeld verlies te maken. Ook CMB ontsnapt er niet aan.
...

Zeer teleurstellend. Zo omschrijft het management van CMB de prijsevolutie van het scheepstransport van droge bulk. Niemand kan hen ongelijk geven. De tarieven zijn de voorbije maanden opnieuw fors gedaald. Begin februari haalden ze zelfs het laagste niveau van de voorbije tien jaar -- lager zelfs dan in het najaar van 2008. Daardoor is de hele sector ertoe veroordeeld verlies te maken. Ook CMB ontsnapt er niet aan. In het vierde kwartaal van vorig jaar boekte Bocimar, de scheepvaartdochter van CMB, een verlies van 20,5 miljoen dollar, wat het jaarverlies op 45 miljoen dollar bracht. Bocimar heeft de voorbije jaren fors ingezet op het herstel van de drogebulkmarkt via de uitbreiding van de vloot en de afbouw van langetermijncontracten die prijsbescherming boden. In 2015 heeft de vloot van de grootste schepen nog een prijsdekking van 35 procent, terwijl de kleinere schepen bijna volledig worden ingehuurd op basis van de spottarieven op de markt. CMB is dus afhankelijk van die tarieven, maar het verhoopte herstel laat op zich wachten. Tegen de huidige prijzen is Bocimar serieus verlieslatend. Daarom sloot het bedrijf voor zijn grootste schepen een samenwerkingsakkoord met andere rederijen via de joint venture Capesize Chartering. Maar die deal levert enkel kostenbesparingen op. Vorige zomer zag CMB nog een aantal positieve trends. De export van ijzererts boomde. De hoge olieprijzen in de eerste helft van 2014 zetten de rederijen ertoe aan trager te varen om brandstof te besparen, zodat de transporten langer onderweg waren. En de wereldvloot dikte minder snel aan, wat een must is om de overcapaciteit af te bouwen. Maar die positieve ontwikkelingen werden tenietgedaan door de daling van de grondstoffenprijzen, waardoor de invoerders verse import uitstelden. Ook de groei van de steenkoolmarkt bleef onder de verwachtingen. Indonesië voerde een exportverbod op minerale ertsen in. De markt is nu eenmaal onderhevig aan ups en downs, stelt het management van CMB. Fundamenteler is de vaststelling dat de sector nog altijd gebukt gaat onder overcapaciteit. Tegenslagen doen de tarieven dan altijd fors dalen. Vorig jaar steeg de capaciteit van de wereldvloot nog met 4 procent, terwijl het orderboek voor nieuwe schepen nog vrij goed gevuld is. Voor alle vijf schepen is er één nieuw besteld. De markt kan zich alleen duurzaam herstellen als de vraag en het aanbod een evenwicht vinden. Beleggers zien nog lang geen beterschap, want ze waarderen CMB tegen amper de helft van de boekwaarde. Dat impliceert dat de markt tegen die koersen nog forse verliezen of een forse boekhoudkundige afwaardering van de bestaande vloot verwacht. DANNY REWEGHS