Meer dragonders
...

Meer dragondersAl in het Woord vooraf slaat Michèle Vreeswijk de spijker op de kop. De Nederlandse Zakenvrouw van het jaar 1995 vat de problematiek onberispelijk samen : "Opleiding en kennis zijn niet voldoende voor een geslaagde carrière. Het is veeleer de beheersing van eigen en andermans emoties, die doorslaggevend is voor geluk en succes in het leven ; een conclusie die zowel voor mannen als voor vrouwen opgaat." In haar spraakmakende boek Zo denken mannen betoogt de Amerikaanse psychologe Adrienne Mendell dat de meeste vrouwen hun emoties niet in toom kunnen houden. Dat essentiële verschil is de voornaamste oorzaak van het grote kwantitatieve onevenwicht tussen beide seksen aan de top van de ondernemerswereld. Het credo luidt dan ook : zet je gevoelens aan de kant en concentreer je op je eigen vooruitgang. Vanzelfsprekend heeft die handicap op zijn beurt diepere oorzaken. Ze liggen (nog altijd) ingebed in maatschappelijke opvattingen en gewoonten. De opvoeding zorgt voor het verschil en het rollenpatroon doet de rest. Vele vrouwen breken hun carrières al te snel af. De psychologe uit Philadelphia blijft echter niet bij de pakken zitten. Uiteraard dringt ze aan op een (verdere) maatschappelijke omzwaai, maar daarop wacht ze wijselijk niet. Voor vrouwen die nù willen doorstoten naar de top of op zijn minst een geslaagde loopbaan uittekenen, geeft ze zeven grondregels voor succes in de mannenwereld. Haar wenken komen, op zijn zachtst uitgedrukt, merkwaardig over. Naar we vermoeden, moeten ze ook in fervent feministische kringen enige deining veroorzaken. Haar provocante strijdkreet : if you can't beat them, join them. Anders uitgedrukt : geef je vrouwelijke karaktertrekken (wat die ook mogen inhouden) op. Naast het opzij zetten van al te softe eigenschappen, komt het erop aan de ongeschreven regels te ontdekken van het bedrijfsleven in het algemeen en de eigen organisatie in het bijzonder. Vrouwen hebben het daar altijd al moeilijk mee gehad, omdat die regels gemaakt zijn door mannen voor mannen. Het omgaan met fouten vormt daar het duidelijkste voorbeeld van. Sommige mannen stapelen de blunders op en slagen er alsnog in een salarisverhoging af te dwingen, terwijl vrijwel perfect functionerende vrouwen in de kou blijven staan. Vrouwen fixeren zich immers te zeer op hun eigen tekortkomingen, waardoor ze hun reputatie vergooien. Een bedrijfsnetwerk van ambitieuze vrouwen oprichten, helpt ook. Deze en talloze andere tips krijgen de belangstellenden in het boek Peptalk voor vrouwen. Het lijkt wel een praktische pendant bij Mendells manifest. Vooral Mendell maakt van haar betoog een venijnige oproep voor meer dragonders, haaibaaien en andere ijzeren dames. LDD Adrienne Mendell, Zo denken mannen. Contact, 256 blz., 800 fr.Annemarie de Haas & Helen Siegel, Peptalk voor vrouwen. Bosch & Keuning, 127 blz., 498 fr.