Eind juli gaf Credendo het politieke risico van Brazilië op middellange en lange termijn een score van 5, het op twee na slechtste niveau. Wat verstaat u onder politiek risico?

NABIL JIJAKLI. "Dat is het risico dat een bedrijf zijn geld niet krijgt van zijn Braziliaanse klant, afgaand op de politieke, economische en financiële toestand van het land, en het betalingsgedrag van de plaatselijke bedrijven. Bovendien gebruiken we een model dat de solvabiliteit van een land meet. In sommige gevallen kan de overheid het geldverkeer naar het buitenland lamleggen, zoals gebeurd is in Griekenland. Ook dat laatste land zit in categorie 5, samen met Turkije. Gel...

NABIL JIJAKLI. "Dat is het risico dat een bedrijf zijn geld niet krijgt van zijn Braziliaanse klant, afgaand op de politieke, economische en financiële toestand van het land, en het betalingsgedrag van de plaatselijke bedrijven. Bovendien gebruiken we een model dat de solvabiliteit van een land meet. In sommige gevallen kan de overheid het geldverkeer naar het buitenland lamleggen, zoals gebeurd is in Griekenland. Ook dat laatste land zit in categorie 5, samen met Turkije. Gelukkig heeft Brazilië grote deviezenreserves, genoeg om 16 maanden zijn invoer te betalen. Dat maakt dat we het politieke risico van Brazilië op korte termijn houden op 2, wat een erg goede score is." JIJAKLI. "De economische fundamenten zijn verder verslechterd en het land kampt met een zware politieke crisis. Een gigantisch corruptieschandaal rond het staatsoliebedrijf Petrobras leidde tot de arrestatie van heel wat hooggeplaatste politici en ondernemers. Zelfs de naam van interim-president Michel Temer is gevallen in het onderzoek. Credendo twijfelt eraan of de regering in dat onstabiele klimaat de juiste maatregelen kan nemen om de economie te herlanceren." JIJAKLI. "De problemen begonnen in 2011, met de baisse van de grondstoffenprijzen. In 2010 kende Brazilië nog een reële groei van 7,5 procent, vorig jaar toonde de economie een krimp van 3,8 procent. De overheidsfinanciën verslechterden en het tekort op de lopende rekening werd groter. De real, de Braziliaanse munt, is sedert juli 2011 met liefst 45 procent gezakt tegenover de dollar. Brazilië heeft structurele maatregelen nodig. De bureaucratie is loodzwaar, het belastingsysteem is hopeloos ingewikkeld, en de arbeidskosten zijn te hoog in vergelijking met die van de buurlanden." JIJAKLI. "Onze dekking op Brazilië blijft. Maar exporteurs moeten oppassen. Omschrijf nauwkeurig uw betalingsvoorwaarden, eis waarborgen, en controleer de kwaliteit van uw Braziliaanse klant. Onze aanbeveling luidt dus niet: doe geen zaken meer met Brazilië. We zeggen wel: wees voorzichtig. Op lange termijn is Brazilië een must, ook voor Credendo Group. Ons plan om in de toekomst een vestiging te openen in het land, blijft overeind. Als de overheid erin slaagt structurele hervormingen door te voeren en de grondstoffenprijzen willen mee, dan is Brazilië opnieuw vertrokken." In Tweespraak laten we iemand aan het woord die in de actualiteit staat. JOZEF VANGELDER