De maatschappelijke positie van de vrouwen is op veel domeinen aanzienlijk ve...

De maatschappelijke positie van de vrouwen is op veel domeinen aanzienlijk verbeterd, zeker in het Westen. Maar onderzoeken wijzen uit dat vrouwen nog altijd achtergesteld zijn. Linda Scott toont in De XX-economie aan dat het streven naar meer vrijheid en gelijkheid voor vrouwen alleen maar voordelen heeft, ook economisch.