Het afgelopen jaar was voor Xavier Brenez niet gemakkelijk, hij combineerde twee directiefuncties. Daarin kwam deze zomer verandering toen Alex Parisel - die overkwam van Artsen zonder Grenzen - de fakkel overnam als directeur van het ziekenfonds Euromut. Sindsdien kan Brenez zich volledig wijden aan de baan die hij een jaar geleden aanvaardde, directeur-generaal van de overkoepelende Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.
...

Het afgelopen jaar was voor Xavier Brenez niet gemakkelijk, hij combineerde twee directiefuncties. Daarin kwam deze zomer verandering toen Alex Parisel - die overkwam van Artsen zonder Grenzen - de fakkel overnam als directeur van het ziekenfonds Euromut. Sindsdien kan Brenez zich volledig wijden aan de baan die hij een jaar geleden aanvaardde, directeur-generaal van de overkoepelende Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. XAVIER BRENEZ. "Moeilijk, maar ook leerrijk. Je wordt verplicht om je op de echte prioriteiten te concentreren. Al is je beperkte beschikbaarheid voor medewerkers wel frustrerend." BRENEZ. "Aan de ene kant liggen die intern. We zijn een landsbond van zeven onafhankelijke ziekenfondsen. Die zijn soms elkaars concurrent. De vraag wat we gemeenschappelijk doen en waar de ruimte voor profilering ligt, is prioritair. Zo verschilt het productaanbod nogal, terwijl we ook gezamenlijk producten aanbieden zoals onze hospitalisatieverzekering Hospitalia. "Aan de andere kant was er ook extern een prioriteit. We evalueerden onze vertegenwoordiging bij het Riziv en de beleidsorganen van de overheid. Wij hebben daar een rol te spelen in het beleid." BRENEZ. "We zitten in een interessante sector. Gezondheidszorg is belangrijk voor de burger, door de vergrijzing groeit de vraag en er zijn innovaties voorhanden in het aanbod. Toch is het tijd voor belangrijke keuzes. De jongste jaren stegen de uitgaven in de gezondheidszorg met 4 tot 6 procent, terwijl we maar een economische groei van 2 tot 3 procent kenden. De uitdaging is om de duurzaamheid van ons systeem te garanderen terwijl we toch de toegankelijkheid kunnen bewaren. "Sinds eind jaren zeventig leven we eigenlijk boven onze stand. Wie dat niet ziet, speelt struisvogel. Ik heb moeite met de inertie in de politiek en in de overlegorganen. Die moeheid, daar wil ik me tegen verzetten. Ik merk wel een grote veranderingsbereidheid en eigenlijk hoop ik dat de crisis ons daarbij gaat helpen. Want geloof me, er zijn nog besparingsmogelijkheden, trouwens ook bij de ziekenfondsen zelf." BRENEZ. "Die is volop aan de gang. In januari moet het strategisch plan klaar zijn. De prioriteiten voor de komende jaren zijn nog niet allemaal vastgelegd. Zeker is wel dat we meer advies voor de leden willen brengen, dat we een grotere aanwezigheid op het internet nastreven en dat we de organisatie klantgerichter willen maken." R.B."Sinds eind jaren zeventig leven we eigenlijk boven onze stand. Wie dat niet ziet, speelt struisvogel"