Het acroniem html staat voor de echte webtaal. De codes (zeg: tags) bepalen de manier waarop de tekst, de afbeeldingen en alle andere elementen van een pagina zullen worden weergegeven door uw browser. Om uw pagina te schrijven, hebt u twee soorten editors, die overigens totaal verschillend zijn: de ene werken in textmode, de andere in wysiwyg-mode.
...

Het acroniem html staat voor de echte webtaal. De codes (zeg: tags) bepalen de manier waarop de tekst, de afbeeldingen en alle andere elementen van een pagina zullen worden weergegeven door uw browser. Om uw pagina te schrijven, hebt u twee soorten editors, die overigens totaal verschillend zijn: de ene werken in textmode, de andere in wysiwyg-mode. De textmode-editors zijn bestemd voor doorgewinterde sitemakers, die de html-taal als hun broekzak kennen en die haar meteen coderen. In die omstandigheden zou zelfs een eenvoudige tekst-editor (zoals de Kladblok van Windows) volstaan. De html-editor laat voornamelijk de tags goed uitkomen (via kleuren), waardoor een code duidelijker kan worden gelezen. De wysiwyg-editors, een acroniem voor What You See Is What You Get, lijken daarentegen meer op tekstverwerkings- of lay-outprogramma's. Hun taakbalken lopen over van opties om te formatteren en om objecten in te voegen. U werkt rechtstreeks in het document zoals dat op het Web te zien zal zijn. De onderliggende html-code wordt automatisch geproduceerd en kan later worden geraadpleegd. Vanuit die invalshoek bekeken, kan u zich afvragen hoe de textmode-editors overleven. Toch overleven ze ruimschoots. Ze blijven zelfs de favoriete tool van de meeste professionele website-makers.Text of wysiwyg?De fans van de textmode halen twee argumenten aan om hun voorkeur te rechtvaardigen. Enerzijds ziet een door een wysiwyg-editor uitgewerkte html-code er niet altijd even fraai uit. Terwijl u uw tekst intypt, deze formatteert, de afbeeldingen, tabellen en andere paginaobjecten invoegt, zal de editor al uw lay-outselecties in html-tags moeten vertalen. Een verrichting die voor u heel vanzelfsprekend kan lijken, zoals een druk op de return-knop voor een nieuwe regel, maar er rijzen enkele prangende vragen. Zullen ze worden vertaald door een nieuwe regel of een paragraafteken? Zal dat een verschil opleveren op het niveau van de interlinie? Zal de editor dit aanpassen in functie van uw lay-out? Puristen geven er de voorkeur aan zich die vraag niet te stellen en zelf de tags te kiezen.Het andere argument in het voordeel van de textmode houdt verband met de constante evolutie van Internet. Iedere nieuwe versie van de html-standaard en zelfs van een webbrowser brengt een partij nieuwe tags met zich. Om ze te integreren in een site, kan u niet altijd wachten tot ze zijn opgenomen in de volgende versie van uw wysiwyg-editor. Maar opgelet: investeer niet te veel in de allermodernste tags, zodat u toegankelijk blijft voor bezoekers die niet over een browser van de laatste generatie beschikken.De evolutie van het Web zet ook de makers van pagina's ertoe aan om veel tijd te investeren in het creëren van afbeeldingen, animaties of programma's in Java. In vergelijking daarmee lijkt het html-onderdeel voor hen relatief simpel en ze verwachten van hun editor dan ook veeleer dat hij praktisch en gebruiksvriendelijk is dan modern en zeer krachtig. Het laatste niet te verwaarlozen argument, ook al wordt dat niet openlijk opgeëist door de puristen, is een kwestie van snobisme, van uiterlijke schijn. Door de code van een site te observeren, kan u een onderscheid maken tussen de ambachtelijke html en degene die automatisch door een wysiwyg-tool wordt geproduceerd. In het tweede geval kan u zelfs het programma herkennen dat die site heeft gecreëerd aan de hand van het spoor van commentaren, handtekeningen en eigen tags die hij heeft achtergelaten. Hoe laag-bij-de-gronds.Voor beginners heeft de wysiwyg-editor meer voor- dan nadelen. Het is de kortste weg van het blanco vel naar de browser. Voor zover u het technische niveau van uw site niet te ingewikkeld maakt, zal u heel presentabele resultaten behalen. Die hangen voornamelijk af van uw gevoel voor esthetica en - ook hier - zal een wysiwyg u vaak helpen door u lay-out- en kleurvoorbeelden voor te stellen.Natuurlijk is het feit dat u een hele site kunt opzetten zonder een snars van de html-taal te weten evenzeer een verleidelijk als een verontrustend idee. Om beter te begrijpen waarmee u bezig bent, of wat uw programma in uw plaats doet, is een basiskennis van de html-taal raadzaam.Welke wysiwyg-editor?De twee grote concurrenten in deze categorie zijn MicrosoftFrontPage en Macromedia Dreamweaver. De eerste is de bekendste. Het Microsoft-logo op de doos is daar allicht niet vreemd aan. Maar FrontPage heeft ook échte troeven: hij positioneert zich uitstekend als gebruiksvriendelijk én krachtig. Een erg afgeslankte versie wordt gratis geleverd bij de meest recente versies van de Internet Explorer. Frontpage 2000 zou in de loop van de komende maanden op de markt komen, tegelijkertijd met de nieuwe Office-versie. Wanneer u voor FrontPage kiest, moet uw site wel ondergebracht zijn bij een server die overweg kan met de extensies van deze editor. Anders kan u sommige geavanceerde functies niet gebruiken.De Macromedia Dreamweaver is op korte tijd een grote naam in de sitebouw geworden door zijn rijkdom aan mogelijkheden en zijn interface, die meer doet denken aan de tools van grafici dan aan een tekstverwerkingsvenster. Dreamweaver richt zich op een meer door de wol geverfd, professioneel publiek (wat de hoge prijs verklaart). Hij kan complexe pagina's genereren en gebruikt Dynamic html en JavaScript of geavanceerde functies als Cascading Style Sheets. De recentste versie is verkrijgbaar (proefperiode van 30 dagen) op de Macromedia site (http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/index.html). Achter deze twee kopstukken bevinden zich nog enkele eminente producten zoals CyberStudio (http://www.golive.com), simpel en krachtig, maar alleen verkrijgbaar voor Mac. HoTMetal PRO (http://www.softquad.com), een oude rot in het vak die het nog steeds goed doet, is beschikbaar voor een proefperiode van 30 dagen. Adobe PageMill (http://www.adobe.com.prodindex/pagemill/main.html) mag op grond van zijn mooie interface en gebruiksvriendelijkheid een klassieker worden genoemd. Hij is zo volledig, dat hij niet jaloers hoeft te zijn op de groten en kan worden geprobeerd (15 dagen). Als u op deze sites niet vindt wat u zoekt, kijk dan ook naar Claris Home Page, Web Express, Hotdog Express, Tarantula of de gratis Netscape Composer. JOHN VAN DER HEYDEN FRÉDÉRIC MAHOUX