T hierry Floréal, spilfiguur in het dossier van de vroegere OMC-gronden en -gebouwen, steekt regelmatig de loftrompet over de samenwerking met het kabinet van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP). "Maar", klaagt hij "er zijn een aantal punten in de Vlaamse wetgeving die op zijn minst onlogisch zijn. Groot probleem is dat men bij al die taxen en subsidieregleingen geen rekening houdt met de realiteit dat milieusaneringswerken lang kunnen aanslepen. Zo is er de tax op leegstand. Deze moet je niet betalen indien je kan aant...

T hierry Floréal, spilfiguur in het dossier van de vroegere OMC-gronden en -gebouwen, steekt regelmatig de loftrompet over de samenwerking met het kabinet van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP). "Maar", klaagt hij "er zijn een aantal punten in de Vlaamse wetgeving die op zijn minst onlogisch zijn. Groot probleem is dat men bij al die taxen en subsidieregleingen geen rekening houdt met de realiteit dat milieusaneringswerken lang kunnen aanslepen. Zo is er de tax op leegstand. Deze moet je niet betalen indien je kan aantonen dat je wil verbouwen of dat je aan het saneren bent met het oog op verbouwing. Een probleem: het volledige dossier met bouwvergunning en bodemattest moet worden ingediend binnen de twee jaar nadat je eigenaar bent geworden. Bij het kleinste probleem zijn die twee jaar zo om. Bovendien duurt het ook nog enkele maanden voor de bevoegde administratie het milieuattest aflevert. Zelfde probleem bij de onroerende voorheffing. De Vlaamse wetgever heeft bepaald dat je na een jaar leegstand toch onroerende voorheffing moet betalen. Met het principe ga ik akkoord. Maar waarom die termijn niet verlengen indien je kan aantonen dat de saneringswerken gestart zijn? Los daarvan is het ook een discriminerende maatregel want Brussel en Wallonië hebben het Vlaamse voorbeeld niet gevolgd." De know-how die Floréal heeft opgedaan bij de realisatie van het OMC-project wil hij niet verloren laten gaan. "Ik heb echter niet de ambitie om nog eens op te treden in gelijkaardige dossiers. Mijn betrokkenheid bij de Brugse problematiek verklaart dat ik destijds heb toegehapt. We hadden en hebben er binnen Westinform ook de juiste specialisten voor. Maar ik ben geen promotor, eigenlijk is dit mijn vak niet. Anderzijds zou het zonde zijn niets meer te doen met de know-how die we hier hebben verzameld om zulke projecten te realiseren. Vooral omdat er nood is aan die know-how. Er zijn veel leegstaande gebouwen en ongebruikte gronden. En er zijn ook veel mensen met ideeën en geld om er iets van te maken. Een gebrek aan kennis over de wetgeving en de subsidiemogelijkheden weerhoudt echter velen ervan om er ook effectief aan te beginnen. Daarom heb ik het idee opgevat een soort databank aan te leggen met alle mogelijke reglementeringen, en die langs het Internet of langs het Isabel-bankennetwerk toegankelijk te maken. Daarnaast moet de site ook vraag en aanbod samenbrengen. Bij elk potentieel project vind je dan alles wat je moet weten over milieuvergunningen, lokale reglementeringen, subsidiemogelijkheden en dergelijke meer." Voor de realisatie van de site en het up-to-date houden van de informatie zal Floréal samenwerken met het Gentse architectenbureau Cools. Inkomsten van de site moeten komen van de aanbieders van de panden en terreinen. Floréal verwacht ook steun van de Vlaamse overheid "want die heeft er per slot van rekening het meeste baat bij". Laurenz Verledens