Vorige week kwam De Post op een negatieve manier in het nieuws. Het bedrijf moest bij de Federale Participatiemaatschappij een lening van 297 miljoen euro opnemen vanwege liquiditeitsproblemen. En tijdens het weekend haalde Michel Bovy van de christelijke overheidsvakbond zwaar uit: als overheidsbedrijven zoals De Post en de ...

Vorige week kwam De Post op een negatieve manier in het nieuws. Het bedrijf moest bij de Federale Participatiemaatschappij een lening van 297 miljoen euro opnemen vanwege liquiditeitsproblemen. En tijdens het weekend haalde Michel Bovy van de christelijke overheidsvakbond zwaar uit: als overheidsbedrijven zoals De Post en de NMBS niet uit het moeras worden gehaald, zullen de vakbonden in september het land platleggen. We vroegen commentaar aan Baudouin Velge, directeur van het economisch departement bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), en aan Henri Delsaux, die bij het VBO de postmarkt opvolgt. BAUDOUIN VELGE (VBO). "In het najaar zullen de eerste tekenen van herstel opduiken. Een massale staking creëert vooral een hoge subjectieve kostprijs. Vergelijk het met een dolksteek in de rug van het vertrouwen. Het herstel kan dan één tot twee maanden vertraging oplopen. Bovendien gaat het bij De Post en de NMBS om diensten van openbaar nut. Daarom moet de regering de moed hebben om de wet van 1948 toe te passen, zodat er toch een minimale dienstverlening komt." HENRI DELSAUX (VBO). "Het is normaal dat je leent om te investeren. Maar voor het betalen van salarissen is lenen gevaarlijk." DELSAUX. "Het postvolume moet veel sterker zijn teruggevallen dan voorzien. Problematisch bij De Post zijn de kosten van de dienstverlening. Die liggen 30 % hoger dan het Europees gemiddelde, wat een zware last is in een markt die zich voor de concurrentie opent. De Post moet in drie à vier jaar concurrentiële cijfers zien te halen." DELSAUX. "De Post zal in nieuwe sorteercentra en in automatisering moeten investeren. Als dat niet gebeurt, komt het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang. Maar er moet vooral een rationalisatie bij het personeel worden doorgevoerd. Dat is net de struikelsteen." DELSAUX. "Zijn taal is alleszins veel minder klaar dan van NMBS-collega Karel Vinck. Hij schijnt de problemen met de vakbonden als een gegeven te beschouwen." G.M.