Vlaanderen heeft een goede reputatie als regio voor biotechnologie. Maar enkele dissonanten dreigen het mooie liedje te verstoren. Dat weten de onderzoekers onder leiding van Marc Davey van de KU Leuven maar al te goed. Ze planden veldproeven met genetisch gewijzigde appels, maar minister van Volksgezondheid Jef Tavernier ( Agalev) verbood de proeven. Vorige week diende de Belgian Bioindustries Association ( BBA) een petitie in, die aandringt op e...

Vlaanderen heeft een goede reputatie als regio voor biotechnologie. Maar enkele dissonanten dreigen het mooie liedje te verstoren. Dat weten de onderzoekers onder leiding van Marc Davey van de KU Leuven maar al te goed. Ze planden veldproeven met genetisch gewijzigde appels, maar minister van Volksgezondheid Jef Tavernier ( Agalev) verbood de proeven. Vorige week diende de Belgian Bioindustries Association ( BBA) een petitie in, die aandringt op een fiscaal gunstregime voor onderzoekers in de biowetenschappen. Zoniet staat de toekomst van de sector op de helling. De groene biotechnologie wordt dus dubbel getroffen. Is het een kwestie van tijd voor de plantenbiotechnologen het hazenpad kiezen? Herman Van Mellaert, topman van het Vlaamse CropDesign: "Het is logisch dat we niet kunnen floreren in een vijandig klimaat. De sector wil in de eerste plaats een signaal geven aan de overheid." HERMAN VAN MELLAERT (CROPDESIGN). "We vertikken het om op dit moment nog aanvragen voor veldproeven te doen. Zoals de Belgische overheid de regelgeving toepast, is het voor ons niet werkbaar. België stelt zich - wellicht onder impuls van zijn groene ministers - strenger op dan de Europese richtlijn. Geen enkel biotechbedrijf is tegen een goede regelgeving. Uiteraard is er advies nodig over de veiligheid en de gezondheidsaspecten van veldproeven. Maar België voegt daar nu een aantal onduidelijke criteria zoals ethische en sociaal-economische aspecten aan toe. Dat is irrelevant, te meer omdat het hier nog gaat om proeven en niet om het commercialiseren van gewassen." VAN MELLAERT. "Niet meteen. Wij kunnen onze veldproeven ook elders organiseren. Bovendien is Vlaanderen traditioneel sterk in deze onderzoekstak. Die basis geef je niet zomaar op. Uiteindelijk zijn nieuwe technologie en goede wetenschappers de basis voor een goede onderneming. Het is wel hoog tijd dat er een werkbaar systeem komt, want een vijandig klimaat is op lange termijn een bedreiging. Om de huidige positie van Vlaanderen te consolideren, moeten we nu de juiste omgevingsfactoren creëren. Met de beslissing om in België geen veldproeven aan te vragen, hebben we als industrie een duidelijk signaal gestuurd." VAN MELLAERT. "Een betere kostenstructuur is nodig om aantrekkelijk te blijven voor internationaal kapitaal. De loonkosten vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Buitenlandse wetenschappers aantrekken is een must voor onze sector. Daarom zou de kloof tussen bruto- en nettolonen voor wetenschappers kleiner moeten worden. Buitenlandse investeerders bekijken wat ze kunnen doen met hun geld. Als de loonkosten in vergelijking met onze buurlanden hoger liggen, dan is dat een reden om niet te investeren."R.B. R.C. n"De kloof tussen bruto- en nettolonen voor wetenschappers moet kleiner worden."